Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Početak provedbe projekta „ZA SKLADNIJE I UGODNIJE PREDŠKOLSKE DANE U DJEČJEM VRTIĆU METKOVIĆ“

6. rujna 2018.

PROJEKT  „ZA SKLADNIJE I UGODNIJE PREDŠKOLSKE DANE U DJEČJEM VRTIĆU METKOVIĆ“
FINANCIRAN IZ POZIVA MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Gradonačelnik Dalibor Milan je najavio provedbu projekta „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković“ koji je prijavljen u sklopu poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku“ s kojim je i potpisao Ugovor potpisan 04.rujna u Splitu.
Projekt će provoditi Grad Metković u partnerstvu s Dječjim vrtićem Metković tijekom 30 mjeseci.Ukupna vrijednost projekta je 6.083.886,65 kn što je dosad najveća vrijednost potpuno bespovratnih sredstava za Grad Metković kao ustanove jedinice lokalne samouprave i  financira se iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projektom se promiče obiteljska politika u kojoj obitelj ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji sustava vrijednosti, kulture i identiteta naše djece, te će se zadovoljiti potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi te na takav način stvoriti preduvjete za ostanak u zajednici.
Provedbom će se realizirati mjere obiteljske i demografske politike kroz produljenje radnog vremena vrtića što podrazumijeva produljeni boravak, poslijepodnevni i smjenski rad vrtića.
Projektom „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković“ ćemo postići daljnji razvoj postojećih i uvođenje novih, priuštivih programa; stvaranje poticajnog okruženja u vrtiću, dodatnu edukaciju odgojno obrazovnih djelatnika, osiguravanje praćenja za tjelesni rast i zdravlje djece, osiguravanje adekvatno opremljenog prostora za odvijanje redovnih i posebnih programa. Zapošljavanjem 22 djelatnika unutar provedbe projekta direktno potičemo zapošljavanje stručnog kadra, potičemo razvoj socijalnih usluga, doprinosimo usklađenju obiteljskog i poslovnog života.
Ovim projektom od gotovo 6,1 mil.kn smo ostvarili dosad najveći iznos bespovratnih sredstava kojima će se doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života naših najmanjih sugrađana i obitelji grada Metkovića, zapošljavanju i pružanju socijalnih usluga djeci i roditeljima.

Ravnateljica Julijana Bebić je obrazložila da je ovaj projekt svojevrsni nastavak prijave i realizacije projekta za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/vrtićima koji je prijavljen u veljači ove godine koji je uključivao izgradnju i adaptaciju dvije boravišne prostorije. Ovim projektom ćemo ih opremiti didaktikom i ostalom neophodnom opremom, te pružamo obogaćene usluge djeci zapošljavanjem od stručnog kadra do pomoćnog osoblja uz istu priuštivost.
Djeca su temelj odgojno-obrazovnog sustava, ulaganje u njega je ulaganje u budućnost, a upravo za to je bitno poticajno okruženje koje će biti omogućeno projektom koji će se kontinuirano provoditi tijekom 30 mjeseci.

Koordinator projekta Lara Šiljeg je naglasila i važnost senzorne sobe koja će se opremiti unutar provedbenog razdoblja jer predstavlja inovativan pristup u radu djeci s poteškoćama u razvoju jer je to multisenzorni prostor kojim se osigurava dodatna senzorna stimulacija ili reduciraju senzorni poremećaji. Dosad se takvoj usluzi moglo pristupiti izvaninstitucionalno, a sada će biti omogućen djeci kroz redovan rad vrtića uz rad s defektologom i psihologom, te će se uz senzornu sobu, didaktiku, uvođenje novih programa i zapošljavanje stručnog kadra omogućiti poboljšan objedinjeni kontinuiran pristup u radu s djecom i djecom s poteškoćama u razvoju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Zadnja izmjena: 6. rujna 2018.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content