ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DARU ZA NOVOROĐENO DIJETE

PROGRAM MJERA PRONATALITETNE POLITIKE DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE   Aktivnosti u okviru Programa mjera pronatalitetne politike planirane su u iznosu 480.000,00 kuna, odnosno veće su za 26,32% u odnosu na 2018. godinu. Aktivnost A000027 – Pomoć za novorođeno dijete planirana je u iznosu od 360.000,00 kuna. Gradsko vijeće Grada Metkovića je na svojoj XVI. sjednici … Nastavi čitati ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DARU ZA NOVOROĐENO DIJETE