Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari”

7. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

KLASA:112-03/19-01/01
URBROJ:2148/01-02-19-1
Metković , 07.02.2019

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020,. Kodni broj UP.02.1.1.05.0191 , projekt pod nazivom “ ZAŽELI I OSTVARI“ , nositelj projekta: Grad Metković, partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković te članka 48. statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik broj. 4/9, 2/13, 7/13, 1/18 gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje

OGLAS
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu
“Zaželi – program zapošljavanja žena“ , “ZAŽELI I OSTVARI“

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Metkoviću za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “ Zaželi – program zapošljavanja žena“ , “ Zaželi i ostvari“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom
Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
1. Broj traženih osoba: 27
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca, uz probni rad 3 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: područje grada Metkovića
5. Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
– briga o osobnoj higijeni korisnika
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
– pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje četiri krajnja korisnika. Po završetku rada s krajnjim korisnicima , dijelu žena uključenih u projektne aktivnosti , projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.
6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

7. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti:

– potpisanu prijavu za posao
– životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja)
– presliku osobne iskaznice
– presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)
– dokaz o radnome stažu ( ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

8. Podaci o plaći
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja
Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene sa invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku
Grad Metković zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja
Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
GRAD METKOVIĆ, Stjepana Radića 1, 20350 Metković , putem pošte ili osobno, u roku 14 dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za natječaj- ZAŽELI I OSTVARI Program zapošljavanja žena“
Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici grada Metkovića www.grad-metkovic.hr

“Sadržaj memoranduma je isključiva odgovornost Grada Metkovića”

Zadnja izmjena: 28. ožujka 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content