Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

20. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam
u službu višeg stručnog suradnika za komunalne
djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2148/01-01-19-8
Metković, 19. veljače 2019.

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 19. veljače 2019. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Gabrijela Dragović, Ulica kneza Trpimira 5, 20350 Metković

2. Daria Vujević, Vrilo 3, 20344 Komin

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Grada Metkovića, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, II. kat, dana 26.veljače 2019. godine (utorak) u 11.00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 11.05 sati, bez obzira na razloge. Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

POVJERENSTVO:

Predsjednik
Mojimir Vladimir,v.r.

Članovi

Ivana Prović,v.r.

Ivan Kompar,v.r.

 

Zadnja izmjena: 20. veljače 2019.

Komentari su zatvoreni.