Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na intervju za kandidatkinje u sklopu projekta “ZAŽELI I OSTVARI”

7. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2148/01-01-1-86
Metković, 07. ožujka 2019. godine

Temeljem objavljenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “Zaželi i ostvari“ – radnica za pomoć i potporu starijim osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s  invaliditetom, Grad Metković objavljuje listu kandidatkinja sa kojima će se obaviti intervju dana 13. ožujka 2019. godine (srijeda) u Galeriji Ustanove za kulturu i sport Metković, Stjepana Radića 1. 

 

S početkom u 8:00 sati

1.LORENA MATELJAK
2. DRAGICA BATINOVIĆ
3. IVANKA RAMIĆ
4. KATA VIDOVIĆ
5. DRAGICA KURAN
6. JOŠKA JERKOVIĆ
7.BRANKA ZLOIĆ
8.JELKA KARAČIĆ
9.RUŽICA ĆENDO
10. NUSRETA KRSTIČEVIĆ
11. ANKA ORŠULIĆ

S početkom u 9:30 sati

1.MARIJA RADIĆ
2.MILENA ĆELIĆ
3.DANICA PRUSAC
4.DELFINA DUJMOVIĆ
5.MLADENKA BEBIĆ
6.DARINKA BRSTINA
7.DRAŽENA TALAJIĆ
8. MIRJANA VUČIĆ
9.NADA POLIĆ
10.MLADENKA JELČIĆ
11. MARIJA SUTON

S početkom u 12:00 sati

1.LJUBICA BREČIĆ
2.MARIJANA MAJIĆ
3. MIRA JAKIĆ
4. TONKA BARIŠIĆ
5. JADRANKA MIHALJEVIĆ
6. DANIJELA BOŠKOVIĆ
7. SNJEŽANA GALIĆ
8. ZDRAVKA ČARAPINA
9. DANKA LOVRIĆ
10.VESNA VOLAREVIĆ
11. VERA KEŠINA
12. KSENIJA KEŽIĆ PEHAR

S početkom u 13:30 sati

1.ZDENKA PEHAR
2.MILENKA VOLAREVIĆ
3.MARICA ĐJAKOVIĆ
4.ŠTEFICA JERKOVIĆ
5.RUŽICA POKRAJAC
6. IVKA MARKOTA
7. JADRANKA GALOV
8.JULIJA GUSTIN
9.BRANKA PRIMORAC
10. JELKA KEŽIĆ
11. BILJANA TOMIĆ

S početkom u 15:00 sati

1.DRAGICA LONAC
2.MIRJANA BULUM
3.PAVELA MEDAK
4.ANGELINA BATINOVIĆ
5.MARIJA FRANIĆ
6. JANJA ĆORIĆ
7. DANKA PRIMORAC

Povjerenstvo 
– Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.
– Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.
– Niko Bojbaša, mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 7. ožujka 2019.

Komentari su zatvoreni.