Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

5. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam
u službu višeg stručnog suradnika za kadrovske i pravne
poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2148/01-01-19-18
Metković, 05. travnja 2019. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za kadrovske i pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 05. travnja 2019. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Josip Kežić, Skale 2/3, 20350 Metković
2. Danka Jurković, Nikole Tesle 50, 20350 Metković
3. Marija Mordžin, Lovački put 17, 20350 Metković
4. Maja Bajo Mataga, Zagrebačka 21, 20355 Opuzen
5. Klaudija Kostov Žderić, Vladimira Nazora 41, 20340 Ploče
6. Kristina Galov, Petra Zoranića 14, 20350 Metković
7. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
8. Daria Vujević, Vrilo 3, 20344 Komin

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 11. travnja 2019. godine (četvrtak) u 08.30 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 08.35 sati, bez obzira na razloge.
Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića

POVJERENSTVO:

Predsjednik

Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.

Vinka Šimunović, mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 12. travnja 2019.

Komentari su zatvoreni.