Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

12. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za
prijam u službu višeg stručnog suradnika
za kadrovske i pravne poslove u Jedinstveni
upravni odjel Grada Metkovića
KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2148/01-01-19-19
Metković, 12. travnja 2019. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za kadrovske i pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme, temeljem objavljenog natječaja u „Narodnim novinama“ broj 28/2019 od 22. ožujka 2019., na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 11. travnja 2019. godine s početkom u 8,30 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, 1. kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 05. travnja 2019. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o upravnim sporovima te intervjua kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su slijedeći kandidati:

1. Josip Kežić, Skale 2/3, 20350 Metković
2. Danka Jurković, Nikole Tesle 50, 20350 Metković
3. Marija Mordžin, Lovački put 17, 20350 Metković
4. Maja Bajo Mataga, Zagrebačka 21, 20355 Opuzen
5. Klaudija Kostov Žderić, Vladimira Nazora 41, 20340 Ploče
6. Kristina Galov, Petra Zoranića 14, 20350 Metković
7. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
8. Daria Vujević, Vrilo 3, 20344 Komin

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Danka Jurković, Nikole Tesle 50, 20350 Metković
2. Marija Mordžin, Lovački put 17, 20350 Metković
3. Daria Vujević, Vrilo 3, 20344 Komin

Kandidati Josip Kežić, Skale 2/3, 20350 Metković, Maja Bajo Mataga, Zagrebačka 21, 20354 Opuzen, Klaudija Kostov Žderić, Vladimira Nazora 41, 20340 Ploče, Kristina Galov, Petra Zoranića 14, 20350 Metković, Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković, nisu pristupili testiranju.

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

1. Danka Jurković 8,38b
2. Marija Mordžin 7,38 b
3. Daria Vujević 4,60 b

VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

1. Danka Jurković
2. Marija Mordžin

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Danka Jurković 8,00 b
2. Marija Mordžin 8,00 b

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA
PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

1. Danka Jurković 16,38 b
2. Marija Mordžin 15,38 b

POVJERENSTVO

 

Predsjednik

Stanko Vidović, dip. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl. iur., v.r.

Vinka Šimunović, mag.oec.,v.r.

 

Zadnja izmjena: 12. travnja 2019.

Komentari su zatvoreni.