Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

14. lipnja 2019.

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Odredbe članka 31., 33., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) i članak 34. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, br. 4/09, 2/13 i 7/13 – pročišćeni tekst i 1/18).
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima s navedenim Zakonom.
Sukladno članku 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljanje komunalne djelatnosti organizira se i obavlja na području jedinice lokalne samouprave na način uređen ovim Zakonom i posebnim za
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je donijeti odluku kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture, uslužne komunalne djelatnosti, komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Metkovića, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji i na temelju ugovora, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Metkovića.
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA
Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Metkovića te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 14. lipnja 2019. – 24. lipnja 2019.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: grad@metkovic.hr ili osobno na pisarnicu Grada na adresi Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazac za savjetovanje o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju. Odluka o komunalnim djelatnostima

Zadnja izmjena: 27. lipnja 2019.

Komentari su zatvoreni.