Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

17. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za
prijam u službu višeg stručnog suradnika-
voditelj projekta „Uključi se!“
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/19-01/31
URBROJ: 2148/01-01-19-11
Metković, 17. srpnja 2019. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika- voditelj projekta „Uključi se!“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24. lipnja 2019. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 17. srpnja 2019. godine s početkom u 8,30 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, 1. kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 10. srpnja 2019. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o upravnim pristojbama, Uputa za prijavitelje Podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina te intervjua kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su slijedeći kandidati:

1. Marin Alilović, Trg dr. Franje Tuđmana, 21276 Vrgorac
2. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Marin Alilović, Trg dr. Franje Tuđmana, 21276 Vrgorac
2. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

1. Marin Alilović 4,875 b
2. Mirko Kadijević 9,25 b

VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

1. Mirko Kadijević

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Mirko Kadijević 8,00 b

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA
PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

1. Mirko Kadijević 17,25 b

POVJERENSTVO

Predsjednik

Stanko Vidović, dip. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl. iur., v.r.

Vinka Šimunović, mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 17. srpnja 2019.

Komentari su zatvoreni.