Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Provedena edukacija logopedinje u sklopu projekta „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković“ UP.02.2.2.08.0020

17. srpnja 2019.

U sklopu provedbe projekta „ Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković“ UP.02.2.2.08.0020 provedena je edukacija logopedinje pod nazivom Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt provodi Grad Metković u partnerstvu s Dječjim vrtićem Metković. Vrijeme provedbe projekta je 30 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 6.083.886,65 kn.
Navedena edukacija održana je u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Edukacija se sastojala od radionica koje su se izvodile tijekom pet uzastopnih dana (od 8. do 12. srpnja 2019. godine).
Teme radionica bile su:
• timska razvojna procjena,
• rana komunikacija,
• kognitivni razvoj i komunikacija s roditeljima,
• jezično-govorni razvoj,
• komunikacija sa stručnjacima i socijalna kognicija.

Uspješnim završetkom edukacije logopedinja je stekla znanja kako procijeniti obilježja rane komunikacije, te kognitivnog, sociokognitivnog i jezično-govornog razvoja djece dobi 0-6 godina. Upoznala se s primjenom niza mjernih instrumenata koji se koriste u Kabinetu za ranu komunikaciju, analizom i interpretacijom dobivenih rezultata testiranja, uzimajući u obzir cjelokupni razvojni profil djeteta. Uz to, stekla je znanja i kako strukturirati i sadržajno oblikovati stručni nalaz i mišljenje te kako dobivene rezultate i obilježja djeteta priopćiti roditelju, te savjetovati roditelje o optimalnim oblicima poticanja djece različite dobi i teškoća. Nakon provedene edukacije dobila je potvrdnicu o završenoj edukaciji.

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Metkovića.“

Zadnja izmjena: 17. srpnja 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content