Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na intervju za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

8. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-06/19-01/03
URBROJ: 2148/01-01-19-5
Metković, 08. kolovoza 2019. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 08. kolovoza 2019. godine objavljuje

P O Z I V

I. Povjerenstvo je utvrdilo da intervjuu mogu pristupiti kandidati:

1. Lucija Vidović, Ilije Bošnjaka 26, 20350 Metković
2. Antonio Kozina, Nikole Tesle 12 A, 20350 Metković

II. Intervju će se održati u prostorijama Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, II. Kat, dana 13. kolovoza 2019. godine (utorak) u 9,00sati.

III. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

PROČELNIK

Ivica Popović, mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 8. kolovoza 2019.

Komentari su zatvoreni.