Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o ispunjavanju/ neispunjavanju uvjeta- viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu

10. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za
prijam u službu višeg stručnog suradnika
za komunalnu infrastrukturu
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/19-01/33
URBROJ: 2148/01-01-19-5
Metković, 10. rujna 2019. godine

Dana 10. rujna 2019. godine Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića analiziralo je pristigle prijave na oglas objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27. kolovoza 2019. godine, na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Utvrđeno je su na oglas pristigle dvije prijave i jedna nadopuna na prijavu u zatvorenim omotnicama.
Obe prijave, kao i nadopuna stigle su pravodobno.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta su podnijeli:

1. Marin Barišić
Zagrebačka 4
20355 Opuzen
2. Zorana Dragobratović
Sv. Franje Asiškog 35
20350 Metković

• Povjerenstvo je utvrdilo da kandidat Marin Barišić ne ispunjava formalne uvjete natječaja.
O neispunjavanju formalnih uvjeta kandidat će biti obavješten pisanim putem.
Povjerenstvo je utvrdilo da je prijava i nadopuna prijave Zorane Dragobratović pravodobna i uredna i da ispunjava sve formalne uvjete.

Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo

LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

1. Zorana Dragobratović
Sv. Franje Asiškog 35
20350 Metković

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua koja će se održati u prostorijama Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, II. kat, dana 16. rujna 2019. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.

POVJERENSTVO

Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.

Vinka Šimunović, mag.oec., v.r.

 

Zadnja izmjena: 10. rujna 2019.

Komentari su zatvoreni.