Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

16. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za
prijam u službu višeg stručnog suradnika
za komunalnu infrastrukturu
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/19-01/33
URBROJ: 2148/01-01-19-8
Metković, 16. rujna 2019. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27. kolovoza 2019. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 16. rujna 2019. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, II. kat.

II. Kandidat koji je ispunjavao formalne uvjete pozvan je na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 10. rujna 2019. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o upravnim pristojbama, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Metkovića te intervjua kojem su mogli pristupiti kandidati ako ostvare najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na pismenom dijelu.
V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su slijedeći kandidati:

1. Zorana Dragobratović, Sv. Franje Asiškog 35, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Zorana Dragobratović, Sv. Franje Asiškog 35, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidat je ostvario sljedeće bodove:

1. Zorana Dragobratović        8,5 b

VIII. Na intervju su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

1. Zorana Dragobratović

IX. Na intervjuu su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Zorana Dragobratović       8 b

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANDIDATA
PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

1. Zorana Dragobratović       16,5 b

 

POVJERENSTVO

Predsjednik

Stanko Vidović, dip. iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl. iur., v.r.

Vinka Šimunović, mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 16. rujna 2019.

Komentari su zatvoreni.