Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Završene edukativne radionice u sklopu projekta “Uključi se!“

30. travnja 2020.

U sklopu projekta „Uključi se!“ održane su i nedavno završene edukativne radionice „Komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine“ te „Suradnja i timski rad“, koje je uspješno završilo 35 polaznika. Navedene edukacije održala je Međunarodna agencija za razvoj d.o.o. iz Varaždina, a u sklopu navedenih edukacija polaznici su stekli nova znanja i vještine koje će moći primijeniti pri pronalasku posla i kasnije na radnom mjestu, a isto tako će uvidjeti važnost suradnje i timskog rada što će im također biti od velike pomoći u budućnosti. Također su završene i radionice iz programa pružanja usluge mentorstva, u kojima je vanjski stručnjak, odnosno mentor mr. sc. Vatroslav Vugdelija – socijalni radnik, individualno radio sa ukupno 10 pripadnika ciljane skupine koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Mentor je radio 36 sati sa svakim polaznikom posebno, kako bi im na taj način pomogao u građenju samopouzdanja, planu osposobljavanja, traženju zaposlenja i aktivaciji na tržištu rada.
Provedbom navedenih edukacija osnažili su se komunikacijski i prezentacijski kapaciteti marginaliziranih skupina koji će, koristeći nova znanja i sposobnosti koje su dobili provedbom projekta, biti u boljoj poziciji na tržištu rada prema poslodavcima ili se možda čak odluče za samozapošljavanje.
Ciljane skupine projekta bile su:
1. Dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)
2. Osobe s invaliditetom
3. Nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Projekt „Uključi se!“ je 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 630.272,20 kuna. Grad Metković je nositelj projekta u suradnji s partnerom projekta Općinom Kula Norinska, a cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja te umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva 35 pripadnika marginaliziranih skupina provedbom verificiranih programa obrazovanja odraslih, provedbom programa za osnaživanje te pružanje usluga mentorstva.

 

Zadnja izmjena: 30. travnja 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content