Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

19. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu za oglasa za prijam u službu
višeg stručnog suradnika- voditelja projekta „Povećanje
razine zapošljivosti u dolini Neretve“ u
Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2148/01-01-20-14
Metković, 19. svibnja 2020. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika- voditelja projekta „Povećanje razine zapošljivosti u dolini Neretve“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 19. svibnja 2020. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
2. Dijana Stanić, Velika bara 2, 20340 Baćina, Ploče

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 25. svibnja 2020. godine (ponedjeljak) u 08.30 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 08.35 sati, bez obzira na razloge.
Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

POVJERENSTVO:

Predsjednik

Stanko Vidović, dipl.iur., v.r.

Članovi

Sanda Tomić, dipl.iur., v.r.

Vinka Šimunović, mag.oec., v.r.

Zadnja izmjena: 19. svibnja 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content