Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odluke i pravilnici

Odluke i pravilnici

Odluka o dodjeli sredstava u socijalnoj skrbi za 2019. godinu

ODLUKA-dodjela sredstava u socijalnoj skrbi za 2019. godinu...

26. ožujka 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

Odluka o dodjeli sredstava udrugama građana za 2019. godinu

ODLUKA-dodjela sredstava udrugama građana za 2019. godinu...

26. ožujka 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

Odluka o dodjeli sredstava u predškolskom odgoju za 2019. godinu

ODLUKA-dodjela sredstava u predškolskom odgoju za 2019. godinu...

26. ožujka 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva...

6. veljače 2019.

Čitaj više

DokumentiOdluke i pravilniciProračunski dokumenti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju cijene studentske autobusne karte

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju cijene studentske autobusne karte...

4. veljače 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

I. Izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Metkovića za razdoblje 2018.- 2020. godine

I. Izmjene Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Metkovića za razdoblje 2018.- 2020. godine...

1. veljače 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi...

1. veljače 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu...

1. veljače 2019.

Čitaj više

Odluke i pravilnici

Program mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu

Program mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu...

1. veljače 2019.

Čitaj više

DokumentiOdluke i pravilniciProračunski dokumenti