Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Pravo na pristup informacijama – Službenik za informiranje – Službenik za zaštitu osobnih podataka

9. kolovoza 2018.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.
Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.
Protiv rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija u Gradu Metkoviću ostvaruje se zahtjevom koji može biti podnijet usmeno ili pismenim putem.

Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Grada (kat 2, službenik za informiranje Mojmir Vladimir), radnim danom u uredovnom vremenu od 8,00 do 11,00 sati te telefonskim putem.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – 14.12.2015.

GRAD METKOVIĆ – Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama/zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, koje možete poslati:

• na adresu Grad Metković, Stjepana Radića 1, 20 350 Metković;
• na broj fax-a: 020/681 – 020
• elektroničkom poštom na adresu: drustvene-djelatnosti@metkovic.hr ili
• donijeti osobno radnim danom od 8,00 do 11,00 sati u pisarnicu

Obrazac_4_-_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Obrazac_3_-_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Obrazac_2_-_Zahtjev_za_pristup_informacijama

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Danka Jurković

mail: danka.jurkovic@metkovic.hr

tel: 020 681 395

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

(b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

(d) suradnja s nadzornim tijelom;

(e)djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

 

GRAD METKOVIĆ _ POLITIKA PRIVATNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Zadnja izmjena: 29. srpnja 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content