Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

15. siječnja 2019.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.
Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.lomično ili potpuno oslobađanje komunalnog doprinosa.
Sukladno gore navedenom, Grad Metković dužan je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.
Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o komunalnoj naknadi te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: 15.siječnja 2019. – 23. siječnja 2019.
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA: Pisane primjedbe na prijedlog Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: grad@metkovic.hr ili osobno na pisarnicu Grada na adresi Stjepana Radića 1, 20350 Metković.
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

NACRT PRIJEDLOGA AKTA: 

  1.  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
  2. Obrazloženje nacrta-prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

OBRASCI:

  1. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Zadnja izmjena: 17. siječnja 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content