Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

17. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za
prijam u službu višeg stručnog suradnika
za proračun i proračunske korisnike
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2148/01-01-21-9
Metković, 17. rujna 2021. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za proračun i proračunske korisnike u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 17. rujna 2021. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Lucija Vidović, Ilije Bošnjaka 26, 20350 Metković
2. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković
3. Ana Marić, Put Narone 12/4, 20350 Metković

II. Pisano testiranje će se održati prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 24. rujna 2021. godine (petak) u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 09.05 sati, bez obzira na razloge.
Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Zadnja izmjena: 17. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content