Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

P O Z I V NA USMENO TESTIRANJE  (INTERVJU)

22. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu

višeg stručnog suradnika-  koordinatora

 za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“

KLASA: 112-03/21-01/63

URBROJ: 2148/01-01-21-23

Metković, 22. rujna 2021. godine

 

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika- koordinatora za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 22. rujna 2021. godine objavljuje

 

P O Z I V

NA USMENO TESTIRANJE  (INTERVJU)

 

I.Povjerenstvo je utvrdilo da usmenom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
  2. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković
  3. Niko Bojbaša, Mobine 62, 20350 Metković

 

II. Usmeno testiranje (intervju) će se održati u zgradi gradske uprave Grada Metkovića (soba za sastanke u prizemlju), Stjepana Radića 1, 20350 Metković, dana 23. rujna 2021. godine (četvrtak) u 10.30 sati.

 

III. Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr  i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Zadnja izmjena: 22. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content