Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA METKOVIĆA

14. lipnja 2022.

Odluka-o-donošenju-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uređenja-Grada-Metkovića

Kartografski prikaz II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

Zaključak o ispravi tehničke pogreške u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

Odluka-o-izradi-UPU-dijela-naselja-VID

Odluka-o-izradi-UPU-Meterizi

Odluka-o-izradi-UPU-gradsko-groblje-sv.-Ivana-Nepomuka

Odluka-o-izradi-UPU-poslovne-zone-Dubravica

Odluka-o-Izmjeni-Odluke-o-izradi-UPU-Poslovne-zone-Dubravica

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Grad Metković objavljuje  IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine“.

UPU Przine 2 Izvjesce

Odluka o utvrđivanju plana za ponovljenu javnu raspravu

UPU Pržine 2, Ponovljena javna rasprava

UPU Przine 2 PP 03-2022 SAZETAK

UPU Przine 2 PP2 2022-03 TEKST

UPU Przine 2 PP 03-2022-1. NAMJENA

UPU Przine 2 PP 03-2022-2A. PROMET

UPU Przine 2 PP 03-2022-2B. EK I ENERGETSKI SUSTAVI

UPU Przine 2 PP 03-2022-2C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

UPU Przine 2 PP 03-2022-3. UVJETI I OBLICI

UPU Przine 2 PP 03-2022-4. NACIN GRADNJE

Poveznica za DPU “Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine”:

http://zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok143.aspx

 

Odluka gradonačelnika, III.IIDPPU Grada Metkovića

UPU Przine_Izvjesce JR2

Odluka gradonačelnika o prijedlogu stavljanju izvan snage DPU Pržine

Odluka gradonačelnika o konačnom prijedlogu UPU Pržine 2

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Vilinovac

UPU Desna obala – Odluka Gradonačelnika

 

Zaključak gradonačelnika-Prijedlog za javnu raspravu

UPU Dubravica objava javne rasprave

Mišljenje DNZ OSPUO

Odluka gradonacelnika OSPUO

OSPUO-20220609T062407Z-001

Stavljanje izvan snage DPU Dubravica – Obrazlozenje

Tekstualni dio-20220609T062205Z-001

Tekstualni dio-20220609T062208Z-001

Graficki dio-20220609T062141Z-001

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Ovlastenja (1)

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Ovlastenja (2)

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Ovlastenja

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Sazetak

 

Odluka o izradi 3.IIDPPU grada Metkovića

Odluka o izradi UPU Desna obala

Odluka o izradi UPU Vilinovac

Obuhvat plana

Odluka o stavljanju izvan snage DPU- Stambeno- poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine

Završni elaborat- stavljanje izvan snage DPU Stambeno- poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine

ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRŽINE 2

UPU Przine_2 2022 TEKST

UPU Przine_2 2022-1. KORISTENJE I NAMJENA

UPU Przine_2 2022-2A. PROMET

UPU Przine_2 2022-2B. EK I ENERGETSKI SUSTAVI

UPU Przine_2 2022-2C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

UPU Przine_2 2022-3. UVJETI I OBLICI

UPU Przine_2 2022-4. NACIN

 Zaključak gradonačelnika za prijedlog plana za javnu raspravu UPU groblje

UPU Groblje sv. Ivana Nepomuka, objava javne rasprave

UPU groblje sv.Ivana Nepomuka Metković_Prijedlog plana za javnu raspravu_KOMPLET (ID 85067)

Zadnja izmjena: 28. srpnja 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content