Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA METKOVIĆA

14. lipnja 2022.

Odluka-o-donošenju-II.-Izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uređenja-Grada-Metkovića

Kartografski prikaz II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

Zaključak o ispravi tehničke pogreške u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

Odluka-o-izradi-UPU-dijela-naselja-VID

Odluka-o-izradi-UPU-Meterizi

Odluka-o-izradi-UPU-gradsko-groblje-sv.-Ivana-Nepomuka

Odluka-o-izradi-UPU-poslovne-zone-Dubravica

Odluka-o-Izmjeni-Odluke-o-izradi-UPU-Poslovne-zone-Dubravica

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Grad Metković objavljuje  IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine“.

UPU Przine 2 Izvjesce

Odluka o utvrđivanju plana za ponovljenu javnu raspravu

UPU Pržine 2, Ponovljena javna rasprava

UPU Przine 2 PP 03-2022 SAZETAK

UPU Przine 2 PP2 2022-03 TEKST

UPU Przine 2 PP 03-2022-1. NAMJENA

UPU Przine 2 PP 03-2022-2A. PROMET

UPU Przine 2 PP 03-2022-2B. EK I ENERGETSKI SUSTAVI

UPU Przine 2 PP 03-2022-2C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

UPU Przine 2 PP 03-2022-3. UVJETI I OBLICI

UPU Przine 2 PP 03-2022-4. NACIN GRADNJE

Poveznica za DPU “Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine”:

http://zzpudnz.hr/dokumenti_101200/dok143.aspx

 

Odluka gradonačelnika, III.IIDPPU Grada Metkovića

UPU Przine_Izvjesce JR2

Odluka gradonačelnika o prijedlogu stavljanju izvan snage DPU Pržine

Odluka gradonačelnika o konačnom prijedlogu UPU Pržine 2

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Vilinovac

UPU Desna obala – Odluka Gradonačelnika

 

Zaključak gradonačelnika-Prijedlog za javnu raspravu

UPU Dubravica objava javne rasprave

Mišljenje DNZ OSPUO

Odluka gradonacelnika OSPUO

OSPUO-20220609T062407Z-001

Stavljanje izvan snage DPU Dubravica – Obrazlozenje

Tekstualni dio-20220609T062205Z-001

Tekstualni dio-20220609T062208Z-001

Graficki dio-20220609T062141Z-001

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Ovlastenja (1)

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Ovlastenja (2)

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Ovlastenja

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Sazetak

 

Odluka o izradi 3.IIDPPU grada Metkovića

Odluka o izradi UPU Desna obala

Odluka o izradi UPU Vilinovac

Obuhvat plana

Odluka o stavljanju izvan snage DPU- Stambeno- poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine

Završni elaborat- stavljanje izvan snage DPU Stambeno- poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine

ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRŽINE 2

UPU Przine_2 2022 TEKST

UPU Przine_2 2022-1. KORISTENJE I NAMJENA

UPU Przine_2 2022-2A. PROMET

UPU Przine_2 2022-2B. EK I ENERGETSKI SUSTAVI

UPU Przine_2 2022-2C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

UPU Przine_2 2022-3. UVJETI I OBLICI

UPU Przine_2 2022-4. NACIN

 Zaključak gradonačelnika za prijedlog plana za javnu raspravu UPU groblje

UPU Groblje sv. Ivana Nepomuka, objava javne rasprave

UPU groblje sv.Ivana Nepomuka Metković_Prijedlog plana za javnu raspravu_KOMPLET (ID 85067)

UPU Dubravica – Izvjesce JR

Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga o stavljanju izvan snage DPU poslovna zona Dubravica

Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU poslovna zona Dubravica

UPU groblje Metković_Izvješće o javnoj raspravi

Ponovna javna rasprava, UPU Dubravica

Zaključak gradonačelnika UPU Dubravica

05 Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu-20221003T060926Z-001

Odluka gradonačelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU Groblje …

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Poslovna zona Dubravica za ponovnu javnu raspravu

UPU Dubravica i stavljanje van snage DPU Dubravica – Izvjesce ponovna JR

Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone Dubravica

Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Dubravica

Odluka o stavljanju izvan snage DPU Poslovna zona Dubravica

Odluka o donošenju UPU Poslovna zona Dubravica

Grafički dio – PDF

Tekstualni dio

Zaključak grad. 3. IIDPPU Grada Metkovića

Javna rasprava III. IIDPPU Grada Metkovića

III ID PPUG Metkovića 2022 – SAŽETAK

III ID PPUG Metkovića 2022 – PP

 

Zaključak Gradonačelnika – Prijedlog UPU dijela naselja Vid

Javna rasprava o prijedlogu UPU dijela naselja Vid

04_Prijedlog plana za JR-20221216T085158Z-001

 

III ID PPUG Metkovic_Izvjesce o JR_kor

 

Odluka o donošenju UPU Groblje sv. Ivana Nepomuka

II. Odredbe za provedbu.

III. GRAFIČKI DIO PLANA

IV.1 Obrazloženje plana.

Tekstualni dio plana_KOMPLET

 

1.3.Odluka o utvrđivanju KPP

 

Zaključak Gradonačelnika za prijedlog za javnu raspravu

Javna rasprava, UPU Meterizi i s time povezane izmjene PPUG

 

UPU dijela naselja Vid – Izvjesce JR objavljeno dana 17. veljače 2023. godine

KP Odluka Gradonačelnika UPU Vid

 

Odluka o donošenju 3. IIDPPU

III ID PPUG Metkovića

 

Odluka o donošenju UPU dijela naselja Vid

UPU DIJELA NASELJA VID

 

https://grad-metkovic.hr/2023/06/20/izvjesce-o-javnoj-raspravi-prijedlog-upu-pz-meterizi-i-s-time-povezanih-iidppu-grada-metkovica/

 

Odluka o donošenju IIDPPU Grada Metkovića

ID PPUG Metkovic – Elaborat

 

Odluka o donošenju UPU Poslovne zone Meterizi

UPU Meterizi – Elaborat

 

PPU Grada Metkovića-pročišćeni tekst 24.10.23.

 

Zaključak gradonačelnika prijedlog plana za javnu

UPU Vilinovac Javna rasprava

UPU_Vilinovac – PP

Obavijest o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Metkovića

Zadnja izmjena: 17. svibnja 2024.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content