Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata

28. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za

prijam u službu višeg stručnog suradnika

za pripremu i vođenje projekata EU

KLASA: 112-03/22-01/29

URBROJ: 2117-10-01-22-7

Metković, 28. rujna 2022. godine

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i vođenje projekata EU u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. rujna 2022. godine, na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I.Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 28. rujna 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Grada Metkovića u Metkoviću, Stjepana Radića 1, soba za sastanke u prizemlju.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 28. rujna 2022. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, Zakona o upravnim pristojbama i Uputa za prijavitelje UZP-ZAŽELI-III.pdf

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvana je:

1.Marijana Barišić, Kralja Petra Krešimira IV 7, 22300 Knin

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvala se:

1.Marijana Barišić, Kralja Petra Krešimira IV 7, 22300 Knin

VII. Na pisanom testiranju kandidatkinja je ostvarila sljedeće bodove:

1.Marijana Barišić             6,125 b

VIII. Kandidati koji su ispunili uvjet od najmanje 50% ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  obaviti će intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja) u zgradi gradske uprave Grada Metkovića (soba za sastanke u prizemlju), Stjepana Radića 1, 20350 Metković, dana 28. rujna 2022. godine (srijeda). Podaci o održavanju usmenog testiranja (intervjua) kandidata objavljeni su u Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koji je objavljen na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr)  i oglasnoj ploči Grada Metkovića, sukladno Zakonu.

IX. Na usmeno testiranje (intervju) su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

1.Marijana Barišić

X. Na usmenom testiranju (intervjuu) su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1.Marijana Barišić 9,00 b      

                   

 Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

1.Marijana Barišić                                    15,125 b

 

 

 

            POVJERENSTVO

Zadnja izmjena: 28. rujna 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content