Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

13. listopada 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za

prijam u službu višeg stručnog suradnika

za opće poslove u Jedinstveni

upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2117-10-01-22-8

Metković, 13. listopada 2022. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za opće poslove u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 13. listopada 2022. godine objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. Neven Batinović, Obala Ante Starčevića 20, Krvavac, 20341 Kula Norinska
  2. Marina Topić, Obala hrvatskih domoljuba 15, 21334 Zaostrog
  3. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
  4. Ivica Krešić, Petra Zoranića 6a, 20350 Metković

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 19. listopada 2022. godine (srijeda) u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 9.05 sati, bez obzira na razloge.

Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr  i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Zadnja izmjena: 13. listopada 2022.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content