Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića

4. svibnja 2023.

Grad Metković – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića raspisao je oglas za prijam u službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme od dva mjeseca, uz probni rad od dva  mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, sukladno članku 28. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. svibnja 2023. godine, na oglasnoj ploči Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na temelju članka 29., vezano za članak 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića od 4. svibnja 2023. godine, Grad Metković obavještava kandidate:

 

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta domaćice sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,55 i osnovice koja iznosi 459,29 eura/ 3.460,49 kuna. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

 

II. Opis poslova

Domaćica poslužuje napitke i pića, pere suđe i opremu te obavlja posluživanje. Brine o urednosti kuhinje i pravilnom korištenju sredstava na raspolaganju, te vodi evidenciju o potrošnji sredstava koja su joj na raspolaganju.

Rukuje telefonskom centralom te  nadzire ulazak stranaka u zgradu i uredske prostorije gradske uprave.

Obavlja poslove čišćenja radnih prostorija, namještaja, sanitarija, prozora i druge opreme u prostorijama gradske uprave u odsutnosti čistačice.

Obavlja i druge poslove koje mu povjere  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka.

 

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

 IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Statut Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 1/21)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,  86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

Zadnja izmjena: 4. svibnja 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content