Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića

4. svibnja 2023.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADSKO VIJEĆE

Odbor za javna priznanja

KLASA: 061-01/23-01/01

URBROJ: 2117-10-03-23-3

Metković, 4. svibnja 2023.

Odbor za javna priznanja Grada Metkovića na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Metkovića – pročišćeni tekst («Neretvanski glasnik», broj 1/99) i Odluke sa sjednice od 4. svibnja 2023. godine, o b j a v l j u j e

P   O   Z   I   V

za dostavu prijedloga kandidata za

dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Metkovića pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Ilije – Dana Grada Metkovića 20. srpnja 2023. godine.

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom ili djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju i ugledu Metkovića.

 

Javna priznanja Grada Metkovića su:

I. Proglašenje počasnim građaninom Grada Metkovića

Počasnim građaninom Grada Metkovića može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Metkovića, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Metkovića i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

II. Nagrade Grada Metkovića

Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se za iznimna postignuća značajna za Grad Metković, za njegov sveukupni napredak i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu i to: pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

 

Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se u slijedećim područjima:

  1. Nagrada za životno djelo – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 1.061,78 € (8.000,00 kn);
  2. Nagrada «NARONA» u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od  530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  3. Nagrada «Sv. ILIJA» u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  4. Nagrada «LANCARICA» u području gospodarstva – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  5. Nagrada «ŽDRAL» u području športa – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje.

 

Kandidate za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela Grada.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz opsežno obrazloženje, životopis i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se na slijedeću adresu: Grad Metković, Gradsko vijeće, Odbor za javna priznanja, Stjepana Radića 1, Metković.

Rok za predlaganje kandidata je od 4. svibnja do 4. lipnja 2023. godine.

                                                                                          

                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                          Robert Doko, dipl. ing. agr., v.r.

 

Zadnja izmjena: 4. svibnja 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content