Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

16. svibnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u

službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel

Grada Metkovića

KLASA: 112-03/23-01/01

URBROJ: 2117-10-01-23-15

Metković, 16. svibnja 2023. godine

 

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Domaćice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 16. svibnja 2023. godine objavljuje

P O Z I V

 NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

 

  1. Jasmina Galić, Norinska 1/1, 20350 Metković

 

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Grada Metkovića u Metkoviću, Stjepana Radića 1, prizemlje, dana 22. svibnja 2023. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 8.05 sati, bez obzira na razloge.

Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni oglas. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr  i na oglasnoj ploči Grada Metkovića. S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

        

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Zadnja izmjena: 16. svibnja 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content