Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE ZA PODRUČJE GRADA METKOVIĆA

14. lipnja 2023.

 

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Metkovića objavljuje Javni poziv za prijavu prvih procjena štete uslijed prirodne nepogode od tuče u poljoprivredi na području Grada Metkovića.

Javnim pozivom pozivaju se oštećenici – poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, kojima je uslijed prirodne nepogode zbog tuče u poljoprivredi na području Grada Metkovića nastala šteta, da prijave podatke o nastaloj šteti.

Štete se prijavljuju na Zakonom propisanom obrascu PN  koji je sastavni dio ovog Poziva te se može preuzeti ispod ovog teksta ili osobno u prostorijama Gradskog kulturnog središta prilikom podnošenja zahtjeva za prijavu štete (prizemlje Gradskog kulturnog središte u Metkoviću, Ulica Stjepana Radića 1).

Uz obrazac PN, koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom, obavezno je priložiti i dodatnu dokumentaciju:

  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika kartice žiro ili tekućeg računa (IBAN računa treba biti vidljiv)
  • obrazac Izjave o osiguranju i privole
  • fotodokumentacija (nije obavezna, ali ako postoji može se predati radi lakše obrade zahtjeva za štetu)

U obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu oznaku ARKOD površine ili broj katastarske čestice za koju se šteta prijavljuje, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukoliko se radi o višegodišnjim nasadima ukupan broj stabala ili trsova te postotak oštećenja pojedine kulture.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima će se zaprimati  u periodu od 14. lipnja najkasnije do 21. lipnja 2023.g.

Zahtjevi se mogu dostaviti na sljedeće načine:

  • osobno na adresu: Stjepana Radića 1, Metković-prizemlje Gradskog kulturnog središta od 14. lipnja do 21. lipnja 2023.godine, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati
  • putem e-pošte na mail: grad@metkovic.hr

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta obrađuje i procjenjuje štete na temelju dostavljenih PN obrazaca, te ih u Zakonskom roku unosi u Registar šteta nakon čega će izaći na teren i izvršiti procjenu štete koju su prijavili građani i pravne osobe putem PN obrasca.

Državno povjerenstvo za procjenu šteta utvrditi će iznos pomoći za pojedinu vrstu štete, odnosno postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na konačan iznos potvrđene štete na poljoprivredi.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, oštećenici se mogu obratit na kontakt telefon: 020/681-395

    

     Gradsko povjerenstvo

                                                                        za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

                                                                                          Grada Metkovića

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE-tuča 2023

Obrazac-PN

Obrazac-Izjave-o-osiguranju-i-privole

Zadnja izmjena: 14. lipnja 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content