Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

31. kolovoza 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu natječaja za

prijam u službu spremačice u Jedinstveni

upravni odjel Grada Metkovića

KLASA: 112-02/23-01/01
URBROJ: 2117-10-01-23-6
Metković, 31. kolovoza 2023. godine

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

za prijam u službu Spremačice u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 4. kolovoza 2023. godine, na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 28. kolovoza 2023. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Grada Metkovića u Metkoviću, Stjepana Radića 1.

II. Kandidat koji je ispunjavao formalne uvjete pozvan je na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 21. kolovoza 2023. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te intervjua (usmeno testiranje).

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvana je sljedeća kandidatkinja:

1. Jasmina Galić, Norinska 1/1, 20350 Metković

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

1. Jasmina Galić, Norinska 1/1, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

1. Jasmina Galić                                         8,25 b

VIII. Kandidati koji su ispunili uvjet od najmanje 50% ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pozvani su na usmeno testiranje (intervju) u zgradu gradske uprave Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, istog dana, 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) u 13:30 sati.

IX. Na usmeno testiranje (intervju) je pozvan kandidat koji je ostvario najmanje 50% bodova:

1. Jasmina Galić

X. Na usmenom testiranju (intervjuu) su dodijeljeni sljedeći bodovi:

1. Jasmina Galić                                         8,00 b

Povjerenstvo utvrđuje

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

1. Jasmina Galić                         16,25 b

POVJERENSTVO

Predsjednik

Danka Jurković, mag. iur.

Članovi

Vinka Šimunović, mag. oec.

Mirko Kadijević, mag. iur.

 

Zadnja izmjena: 1. rujna 2023.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content