Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Adresar gradske uprave

GRAD METKOVIĆ I KORISNICI – KONTAKT PODACI

GRAD METKOVIĆ I KORISNICI – KONTAKT PODACI

 GRADONAČELNIK I PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

RED. BR.

IME I PREZIME

FUNKCIJA

TELEFON

E-MAIL

INTERNI

1.

Dalibor Milan Gradonačelnik

020 681 020

gradonacelnik@metkovic.hr

206

2.

Ivica Popović Pročelnik JUO

020 681 020

ivica.popovic@metkovic.hr

205

 ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

RED. BR.

IME I PREZIME

FUNKCIJA

TELEFON E-MAIL

INTERNI

3.

Ivona Bošković Voditeljica Odsjeka

020 681 395

porezi@metkovic.hr

110

4.

Ivan Kompar Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza

020 681 395

ikompar@metkovic.hr

110

5.

Tatjana Bebić Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike

020 681 395

tatjana.bebic@metkovic.hr

110

6.

Lucija Ilić Viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike

020 681 395

lucija.vidovic@metkovic.hr

110

7.

Nada Zloić Referent za obračun plaća i blagajnu

020 681 395

/

109

8.

Kristina Roglić Referent za obračun plaća

020 681 395

kristina.roglic@metkovic.hr

109

 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I FONDOVE EU

RED. BR.

IME I PREZIME

FUNKCIJA

TELEFON E-MAIL

INTERNI

9.

Sanda Tomić Voditeljica Odsjeka

020 681 395

sanda.tomic@metkovic.hr

111

10.

Zorana Medić Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu

020 681 395

zorana.dragobratovic@metkovic.hr

111

11.

Milorad Dodig Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo

020 681 395

gospodarstvo@metkovic.hr

/

12.

Lara Šiljeg Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata EU

020 681 395

lara.siljeg@metkovic.hr

/

13.

Nikolina Talajić Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata EU

020 681 395

nikolina.talajic@metkovic.hr

113

14.

Ivana Prović Viši savjetnik za pravne poslove

020 681 395

ivana.provic@metkovic.hr

113

15.

Ana Turk Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda

020 681 395

ana.turk@metkovic.hr

112

16.

Gabrijela Dragović Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti

020 681 395

gabrijela.dragovic@metkovic.hr

112

17.

Mate Nikolić Referent – Komunalni redar

020 681 395

/

115

18.

Darijo Mandić Referent – Komunalni redar

020 681 395

darijo.mandic@metkovic.hr

115

19.

Željko Sulić Referent – Komunalni redar

020 681 395

zeljko.sulic@metkovic.hr

115

20.

Alen Klobučić Viši prometni referent

020 681 395

promet@metkovic.hr

115

 ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

RED. BR.

IME I PREZIME

FUNKCIJA

TELEFON E-MAIL

INTERNI

21.

Stanko Vidović Voditelj Odsjeka

020 681 395

stanko.vidovic@metkovic.hr

103

22.

Mojimir Vladimir Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

020 681 395

drustvene-djelatnosti@metkovic.hr

107

23.

Danka Jurković Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove

020 681 395

danka.jurkovic@metkovic.hr

103

24.

Vinka Šimunović Viši stručni suradnik – poslovna tajnica

020 681 020

grad@metkovic.hr

101

25.

Mirko Kadijević Viši stručni suradnik za opće poslove

020 681 395

opci.poslovi@metkovic.hr

102

26.

Dragana Romić Referent za poslove pisarnice

020 681 395

pisarnica@metkovic.hr

104

27.

Marica Raguž Domaćica/Porta

020 681 395

/

116

28.

Jasmina Galić Spremačica

020 681 395

/

116

 KORISNICI

RED. BR.

IME I PREZIME

FUNKCIJA

TELEFON E-MAIL

INTERNI

1.

Magdalena Medar Ujdur Direktorica Turističke zajednice Grada Metkovića

020 681 899

info@tzmetkovic.hr

2.

Zrinka Mijoč Ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Metković

020 681 903

gks@metkovic.hr

3.

Ivana Baće Ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Metković

020 682 110

muzej@pmm.hr

4.

Vesna Vidović Ravnateljica Gradske knjižnice Metković

020 681 715

gradska.knjiznica@du.t-com.hr

5.

Julijana Bebić Ravnateljica Dječjeg vrtića Metković

020 681 515

dvmetkovic@gmail.com

6.

Jure Pilj Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković

020 686 713

jvp-metkovic@du.t-com.hr

Skip to content