Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Gradska uprava i organizacija

Danas Grad Metković ima 27 zaposlenih na neodređeno vrijeme. Gradske službe brinu za gotovo 15.500 stanovnika.

2014. godine su ukinuta 4 Upravna odjela, te je formiran Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, sa 3 Odsjeka:

Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove

Odsjek za proračun, računovodstvo i financije

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije

ORGANIZACIJSKI USTROJ GRADA METKOVIĆA

POPIS SVIH RADNIH MJESTA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA

GRAD METKOVIĆ – Popis radnih mjesta – 2022. – Važeći Pravilnik o unutarnjem redu

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića

Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića

Prema važećoj sistematizaciji radna mjesta su sljedeća:

• Gradonačelnik (dužnost obavlja profesionalno)
• Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
• 3 Voditelja odsjeka
• Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
• Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove
• Viši stručni suradnik za opće poslove
• Viši stručni suradnik – poslovna tajnica
• Referent za poslove pisarnice
• Domaćica
• Spremačica
• Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti
• Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu
• Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo
• Viši savjetnik za pravne poslove
• Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda
• 2 Viša stručna suradnika za pripremu i vođenje projekata Europske Unije
• Viši prometni referent
• 3 Referenta – Komunalna redara
• Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza
• 2 Viša stručna suradnika za proračun i proračunske korisnike
• Referent za obračun plaća i blagajnu
• Referent za obračun plaća

 

IZVJEŠTAJI O RADU

Izvještaj o radu – 1.7.2017.-31.12.2017.

Izvještaj o radu – 1.1.2018.-30.6.2018.

Izvještaj o radu – 1.7.2018.-31.12.2018.

Izvještaj o radu – 1.1.2019.-30.6.2019.

Izvještaj o radu – 1.7.2019.-31.12.2019.

Izvještaj o radu – 1.1.2020.-30.6.2020.

Izvještaj o radu – 1.7.2020.-31.12.2020.

Izvještaj o radu – 1.1.2021.-30.6.2021.

Izvještaj o radu – 1.7.2021.-31.12.2021.

Izvještaj o radu – 1.1.2022.-30.6.2022.

Izvještaj o radu – 1.7.2022.-31.12.2022.

Izvještaj o radu – 1.1.2023. – 30.6.2023.

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content