Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Gradska uprava i organizacija

Danas Grad Metković ima 27 zaposlenih na neodređeno od kojih je jedan službenik već duže vrijeme na bolovanju. Gradske službe brinu za gotovo 15.500 stanovnika.

2014. godine su ukinuta 4 Upravna odjela, te je formiran Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, sa 3 Odsjeka:

Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove

Odsjek za proračun, računovodstvo i financije

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije

ORGANIZACIJSKI USTROJ GRADA METKOVIĆA

POPIS SVIH RADNIH MJESTA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA

GRAD METKOVIĆ – Popis radnih mjesta – 2022. – Važeći Pravilnik o unutarnjem redu

Prema važećoj sistematizaciji radna mjesta su sljedeća:

• Gradonačelnik (dužnost obavlja profesionalno)
• Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
• 3 Voditelja odsjeka
• Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
• Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove
• Viši stručni suradnik za opće poslove
• Viši stručni suradnik – poslovna tajnica
• Referent za poslove pisarnice
• Domaćica
• Spremačica
• Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti
• Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu
• Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo
• Viši savjetnik za pravne poslove
• Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda
• 2 Viša stručna suradnika za pripremu i vođenje projekata Europske Unije
• Viši prometni referent
• 3 Referenta – Komunalna redara
• Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza
• 2 Viša stručna suradnika za proračun i proračunske korisnike
• Referent za obračun plaća i blagajnu
• Referent za obračun plaća

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content