Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Gradska uprava i organizacija

Danas Grad Metković ima 26 zaposlenih na neodređeno od kojih je jedan službenik već duže vrijeme na bolovanju. Gradske službe brinu za gotovo 17.000,00 stanovnika.

2014. godine su ukinuta 4 Upravna odjela, te je formiran Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, sa 3 Odsjeka;

Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove

Odsjek za proračun, računovodstvo i financije

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije

 

Organizacijski ustroj Grada Metkovića – shematski prikaz

 

POPIS SVIH RADNIH MJESTA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA

GRAD-METKOVIĆ-Popis-radnih-mjesta-_-2018.-Važeći-Pravilnik-o-unutarnjem-redu

 

Prema važećoj sistematizaciji radna mjesta su slijedeća;

• Gradonačelnik (dužnost obavlja profesionalno)
• Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
• 3 Voditelja odsjeka
• viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
• viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove
• viši stručni suradnik za opće poslove
• administrativna tajnica
• administrativni referent za poslove pisarnice i arhive
• domaćica
• spremačica
• viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti
• viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu
• viši savjetnik za komunalno gospodarstvo
• viši savjetnik za pravne poslove
• viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda
• viši prometni referent
• 3 komunalna redara
• viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza
• viši stručni suradnik za proračun i proračunske korisnike
• 2 referenta za obračun plaća
• 2 viša stručna suradnika za pripremu i vođenje projekata Europske Unije

 

 

 

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content