Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA METKOVIĆA
ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I FONDOVE EU

Stjepana Radića 1, prvi kat
HR – 20350 Metković

VODITELJICA ODSJEKA

Sanda Tomić, dipl.iur.
Tel: 020/681-395
E-mail: sanda.tomic@metkovic.hr

Ostali zaposlenici

 1. Milorad Dodig – gospodarstvo@metkovic.hr
 2. Gabrijela Dragović – gabrijela.dragovic@metkovic.hr
 3. Ana Turk – ana.turk@metkovic.hr
 4. Ivana Prović – ivana.provic@metkovic.hr
 5. Zorana Medić – zorana.dragobratovic@metkovic.hr
 6. Lara Šiljeg – lara.siljeg@metkovic.hr
 7. Nikolina Talajić – nikolina.talajic@metkovic.hr
 8. Darijo Mandić – darijo.mandic@metkovic.hr
 9. Željko Sulić – zeljko.sulic@metkovic.hr
 10. Mate Nikolić
 11. Alen Klobučić – promet@metkovic.hr

RAD SA STRANKAMA

Svaki dan od 8,00 – 11,00 sati

DJELOKRUG RADA ODSJEKA

 • obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, vodoprivredu, promet i veze;
 • planira i realizira izgradnju komunalnih objekata;
 • brine o održavanju komunalne infrastrukture;
 • obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama;
 • obavlja propisivanje i utvrđivanje cijena komunalnih usluga, utvrđivanja obveze i naplate, uključujući i prisilnu naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa;
 • obavlja poslove komunalnog i prometnog redarstva kao i drugih oblika redarstava utvrđenih posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
 • obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje;
 • brine o zaštiti okoliša na području Grada;
 • obavlja poslove koji se odnose na gospodarenje prirodnim resursima;
 • obavlja poslove pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije;
 • u suradnji s drugim tijelima gradske uprave analizira i objedinjava razvojne programe, kako Gradske, tako i pojedinaca ili institucija čiji su programi kompatibilni sa razvojnim programima Grada;
 • priprema i/ili izrađuje planske dokumente u kojim se određuju osnovni smjerovi (razvoji i prioriteti) Grada sukladno opće društvenoj (državnoj) strategiji razvitka;
 • izučava i utvrđuje načine pristupa međunarodnim i europskim fondovima;
 • predlaže mjere suradnje sa institucijama na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini oko zajedničkih i pojedinačnih programa;
 • prati stanje u oblasti investiranja u duhu mogućnosti korištenja međunarodnih i europskih fondova i izrađuje prijedloge djelovanja,
 • surađuje s udrugama čija se djelatnost odnosi na djelokrug rada Odsjeka.

 

GOSPODARSTVO
Zakoni, Odluke i Pravilnici vezani uz pojedine djelatnosti

 • Poljoprivredno zemljište

PROSTORNO PLANIRANJE
Zakoni, Odluke i Pravilnici vezani uz pojedine djelatnosti

 • Legalizacija
 • Prostorni plan Grada Metkovića

KOMUNALNI POSLOVI
Zakoni, Odluke i Pravilnici vezani uz pojedine djelatnosti

 • Komunalna naknada
 • Komunalni doprinos
 • Naknada za uređenje voda
 • Pogrebnička djelatnost
 • Dimnjačarska služba

KOMUNALNO REDARSTVO

Komunalno redarstvo obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Sve primjedbe i prijave za komunalno redarstvo građani mogu javiti na broj telefona 020/681-395 ili doći u Gradsku upravu svaki radni dan od 8,00 – 11,00 sati.

Komunalni redari

 1. Darijio Mandić – darijo.mandic@metkovic.hr
 2. Željko Sulić – zeljko.sulic@metkovic.hr
 3. Mate Nikolić

Javne površine

Zahtjev za korištenje javne površine – Preuzmi obrazac

 

PROMETNO REDARSTVO

Prometni redar obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Metkovca.

Sve upite, prijave i primjedbe vezane uz prometno redarstvo građani mogu javiti na broj telefona 020/681-395 ili osobno doći u Gradsku upravu svaki radni dan od 13,00 – 14,00 sati.

Prometni redar

 1. Alen Klobučić – promet@metkovic.hr

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content