Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Komunalni poslovi

Djelokrug rada Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije Jedinstvenog upravnog odjela grada Metkovića

 • obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, vodoprivredu, promet i veze;
 • planira i realizira izgradnju komunalnih objekata;
 • brine o održavanju komunalne infrastrukture;
 • obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama;
 • obavlja propisivanje i utvrđivanje cijena komunalnih usluga, utvrđivanja obveze i naplate, uključujući i prisilnu naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa;
 • obavlja poslove komunalnog i prometnog redarstva kao i drugih oblika redarstava utvrđenih posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
 • obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje;
 • brine o zaštiti okoliša na području Grada;
 • obavlja poslove koji se odnose na gospodarenje prirodnim resursima;
 • obavlja poslove pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije;
 • u suradnji s drugim tijelima gradske uprave analizira i objedinjava razvojne programe, kako Gradske, tako i pojedinaca ili institucija čiji su programi kompatibilni sa razvojnim programima Grada;
 • priprema i/ili izrađuje planske dokumente u kojim se određuju osnovni smjerovi (razvoji i prioriteti) Grada sukladno opće društvenoj (državnoj) strategiji razvitka;
 • izučava i utvrđuje načine pristupa međunarodnim i europskim fondovima;
 • predlaže mjere suradnje sa institucijama na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini oko zajedničkih i pojedinačnih programa;
 • prati stanje u oblasti investiranja u duhu mogućnosti korištenja međunarodnih i europskih fondova i izrađuje prijedloge djelovanja,
 • surađuje s udrugama čija se djelatnost odnosi na djelokrug rada Odsjeka.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content