Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Komunalna naknada

Što je to komunalna naknada?

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave, te pripada namjenskim naknadama koju plaćaju svi građani, te fizičke i pravne osobe. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje javnih površina,
 2. održavanje nerazvrstanih cesta,
 3. javna rasvjeta,
 4. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 5. odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje),
 6. održavanje groblja i krematorija,
 7. ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene podataka isto prijaviti Odsjeku za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije Jedinstvenog upravnog odjela grada Metkovića koji je ovlašten te podatke prikupljati i provjeravati.

Grad Metković kontinuirano vrši ažuriranje baze podataka obveznika plaćanja komunalne naknade. U odnosu podataka iz postojeće evidencije i stvarnoga stanja uočen je značajan nesrazmjer u vrijednostima površina na području Grada Metkovića Kako bi se komunalna naknada zadužila sukladno važećoj Odluci o komunalnoj naknadi i kako bi građani plaćali istu prema stvarnoj površini prostora, molimo Vas da ukoliko niste obveznik plaćanja iste ili su nastupile određene promjene, javite Vaše podatke u Odsjek.

Više informacija;

GRAD METKOVIĆ

Stjepana Radića 1, kat 1

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

GABRIJELA DRAGOVIĆ

tel: +385 20 681 395

e-mail: gabrijela.dragovic@metkovic.hr

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content