Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Komunalni doprinos

Što je to komunalni doprinos?

Komunalni doprinos prihod je proračuna jedinica lokalne samouprave. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su isključivo sufinanciranju gradnje i korištenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za:

  1. javne površine
  2. nerazvrstane ceste
  3. javnu rasvjetu
  4. groblja
    Visina komunalnog doprinosa ovisi o zoni u kojoj se nalazi objekt, te o volumenu građevine koja se gradi.

Visina komunalnog doprinosa kojeg plaća investitor ovisi o tome da li se radi o novogradnji ili rekonstrukciji.

Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu. Obujam građevine koja se gradi na građevnoj čestici utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, na temelju podataka utvrđenih iz projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevne dozvole.

Obujam građevine računa se prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma (Nar. nov. br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12).

 

Više informacija;

GRAD METKOVIĆ

Stjepana Radića 1, kat 1

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

GABRIJELA DRAGOVIĆ

tel: +385 20 681 395

e-mail: gabrijela.dragovic@metkovic.hr

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content