Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Civilno društvo

Ustav RH jamči, među ostalim, pravo na slobodno udruživanje građana radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.
 
Pravni odnosno institucionalni okvir za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj zasnovan je na brojnim propisima, od općih pravnih međunarodnih i domaćih dokumenata, preko temeljnih zakona do posebnih propisa koji uređuju osnivanje i djelovanje različitih vrsta organizacija civilnoga društva odnosno specifičnosti i/ili iznimke u djelovanju i poslovanju organizacija civilnoga društva do dokumenata kojima se uređuju odnosi države i organizacija civilnoga društva.
 
Pravni okvir za osnivanje udruge je Zakon o udrugama, a temeljni nacionalni strateški dokument je Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine. Ova strategija daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva kako bi se unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije.
 
Grad Metković, u provedbi mjera iz navedene strategije sustavno i kontinuirano potiče razvoj civilnog društva i djelovanje udruga.
Ideja o utjecaju civilnog društva na javne politike kod nas je relativno noviji trend koji se postavlja kao okvir demokratizacije društva. Organizacije civilnog društva ispunjavaju svoju misiju predstavljanjem interesa svojih članova, a široki je spektar interesa i problema kojima se bave.
 
U tom kontekstu, Grad Metković je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Kroz suradnju Grada i udruga se utječe na sustavno jačanje javne svijesti o problemima i pravima pojedinih skupina građana te ostvarenje njihovih specifičnih potreba u lokalnoj zajednici.


Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove Grada Metkovića provodi aktivnosti u okviru programa:

1. Program javnih potreba u kulturi Grada Metkovića
2. Program socijalne skrbi Grada Metkovića
3. Program javnih potreba u sportu Grada Metkovića
4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića

5. Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana

Grad Metković provodeći ovaj program sufinancira aktivnosti udruga građana iz područja drugih društvenih djelatnosti, koje nisu u programima kulture, sporta, socijalne skrbi s ciljem razvoja šire društvne zajednice te uključivanja što većeg broja korisnika u razne aktivnosti.

 

Programi u području djelovanja udruga građana 2018. – odobreno

Programi u području djelovanja udruga građana 2018.

Programi u području djelovanja udruga građana 2017. – izvršenje

Programi u području djelovanja udruga građana 2017.

 

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content