Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Kultura

Programi javnih potreba u kulturi

Jedan od programa u okviru  razdjela Odsjeka za upravno pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove kojemu se planiraju rashodi je i Program javnih potreba u kulturi Grada Metkovića koji se donosi se na temelju zakonskih odredaba o utvrđivanju i osiguravanju sredstava za razvoj i unapređenje kulturnog života. Javne potrebe u kulturi Grada Metkovića obuhvaćaju kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Metković, a koje su ovim programom utvrđene kao javne potrebe, a osobito;

* redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Metković,
* izdavačka djelatnost,
* organiziranje akcija u knjižničarskoj djelatnosti,
* održavanje izložbi, akcije i manifestacije u muzejsko-galerijskoj djelatnosti,
* akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,
* programi unapređenja knjižničarske djelatnosi,
* programi međunarodne kulturne suradnje,
* programi kulturno-umjetničkog amaterizma od interesa za Grad Metković,
* programi kulturnih akcija i manifestacija od značenja za Grad Metković,
* programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Metković.

Grad Metković sufinancira slijedeće javne potrebe u kulturi:

* Redovnu djelatnost i programsku djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Metković a to su: Ustanova za kulturu i sport Metković, Gradska knjižnica Metković i Prirodoslovni muzej Metković
* Programsku djelatnost udruga u kulturi

Kroz programsku aktivnost udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Metković, provode se programi, projekti i manifestacije. Podržavajući aktivnosti usmjerene na jačanje kulturnog ozračja, naglašavaju se gradske osobitosti. Na temelju Zakona o udrugama, sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za grad kao i rezultatima dosadašnjeg rada, Grad Metković će, sukladno proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u kulturi u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanju baštine, povijesti i tradicije lokalne zajednice, ohrabrivanja umjetničkog i kulturnog razvoja.
Sredstva osigurana Proračunom Grada Metkovića korisnici ostvaruju sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Metkovića. Naime, provodi se javni poziv, odnosno natječaj za dodjelu financijskih sredstava, te se po Odluci o dodjeli financijskih sredstava, sa udrugama sklapaju ugovori i doznačavaju odobrena sredstva.

Slika 1. Ustanova za kulturu i sport Grada Metkovića

Slika 2. Prirodoslovni muzej Grada Metkovića i Gradska knjižnica

 

Korisni kontakt podaci;

ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
1. Mojimir Vladimir, dipl. iur.
T; 020 681 395, E; drustvene-djelatnosti@metkovic.hr

2. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA
Magdalena Medar Ujdur, Direktorica
T; 020 681 899 E; info@tzmetkovic.hr

3. PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ
Ivana Baće, Ravnateljica Gradske knjižnice Metković
T; 020 682 110 E; muzej@pmm.hr

4. USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ
Ante Zovko, Zamjenik ravnatelja Ustanove za kulturu i sport
T; 020 690 190 E; antezovko83@gmail.com

5. GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ
Vesna Vidović, Ravnateljica
T; 020 681 715 E: gradska.knjiznica@du.t-com.hr

6. ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, Vid
Toni Glučina, Ravnatelj
T; 020 687 149 E: toni.glucina@a-m-narona.hr

Komentari su zatvoreni.

Skip to content