Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Odgoj i obrazovanje

Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića ostvaruje programe i aktivnosti kojima se realiziraju potrebe građana u sektoru odgoja i obrazovanja, a čije je financiranje osigurano u Proračunu Grada.

 

PROGRAM PRONATALITETNE POLITIKE

Ova kategorija je povećana za 150 % u odnosu na 2017. godinu, jer je natalitet temelj gospodarskog razvoja. Nakon dugo godina, Grad Metković će isplaćivati nakandu za svu rođenu djecu, a ne samo za treće i četvrto dijete u obitelji.

Podsjetimo, u Metkoviću se do sada izdvajalo za svako treće novorođeno dijete u obitelji sa iznosom od 1200 kuna, dok se za četvrto i svako iznad tog broja izdvajalo 1400 kuna.

Ovom pronatalitetnom mjerom, svako novorođeno dijete sa prebivalištem na području Grada Metkovića ostvaruje jednokratni novčani dar u iznosu od 1000 kuna. Drugo dijete u obitelji Grad Metković daruje sa 1200 kn, treće sa 1400 kn, dok četvrto i svako iznad toga sa 2000 kuna. Osigurani iznos sredstava u Proračunu za 2018. godinu iznosi 380.000,00 kuna.

Grad Metković će u 2018.-oj godini financirati obvezne udžbenike učenicima od drugoga do četvrtoga razreda osnovnih škola.

Budući da Županija financira udžbenike prvim razredima, tom je mjerom obuhvaćeno šestotinjak učenika. Gradonačelnik je prihvatio prijedlog dviju ravnateljica da se u nju uključe i svi učenici posebnih odjela od prvoga do osmoga razreda. To je još jedna mjera kojom se Grad Metković uključuje u demografsku obnovu, budući da su već smanjene cijene dječjih vrtića te uvedene i povećane naknade za novorođeno dijete.

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u predškolskom odgoju Grada Metkovića, korisnici, visina sredstava za financiranje i njihov raspored. Program obuhvaća aktivnosti odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dječjim vrtićima obuhvaćenim programom s ciljem povećanja razvojnih osobina i potreba djece te socijalnih, kulturnih, vjerskih i drugih potreba obitelji. Ovaj program uključuje dječje vrtiće „Dječji vrtić Metković“  „Mali Isus“, „Leut“ i „Pčelica“.

Dječji vrtić Metković ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom kroz redoviti program u skupine cjelodnevnog 10-satnog boravka i poludnevnog 5,5-satnog boravka u 19 odgojnih skupina, koje broje 420 djece. Dječji vrtić Metković provodi i program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Provodi i druge programe sukladno zakonu, a za programe kraćeg boravka koje provodi sredstva osiguravaju korisnici.

Dječjem vrtiću Metković u Proračunu Grada Metkovića osigurava se iznos za plaće zaposlenika, za program predškole , za asistente u predškolskom odgoju, a program za djecu s teškoćama u razvoju sufinanciran je od Ministarstva.

Po primitku dodatnih informacija po pitanju Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad je donio odluku o povećanju limita za Gradski vrtić Metković u smislu preuzimanja/rasterećenja dijela obveza roditelja za plaćanje cjelodnevnog i poludnevnog boravka. Uzevši u obzir da prema dostupnim informacijama cijena boravka djece u Gradskom vrtiću Metković nije srazmjerna prosječnim primanjima građana Metkovića, usvojilo se povećanje udjela Grada u financiranju tih usluga, a smanjenje participacije roditelja.

 

PROGRAM OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program se provodi kroz aktivnosti s ciljem postizanja optimalnih uvjeta školovanja te nagrađivanja izvrsnih rezultata učenika. Program obuhvaća aktivnosti usmjerene prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Neke od aktivnosti ovog programa su;

1. Aktivnost Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola  (Grad Metković, temeljem potpisanih Ugovora sa prijevoznicima, sufinancira prijevoz učenika s područja Grada Metkovića. Učenicima koji srednju školu pohađaju u Pločama i Opuzenu sufinancira se 5% od cijene autobusne karte, 25% od cijene autobusne karte sufinancira se prijevoz učenika iz prigradskih naselja Vid, Prud, Dubravica i Glušci za Srednju školu Metković i Gimnaziju Metković, a 12% od cijene autobusne karte se sufinancira prijevoz učenika iz Metkovića koji pohađaju srednju školu u Makarskoj. Način i uvjeti ostvarivanja ovog prava propisani su Odlukom o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola.)
2. Osnovna škola Stjepana Radića
3. Aktivnost Nagrade učenicima i studentima za posebna postignuća
4. Gimnazija Metković
5. Srednja škola Metković
6. Osnovna škola don M. Pavlinović

 

PROGRAM VISOKOG OBRAZOVANJA

Temeljem potpisanih Ugovora Grad Metković stipendira studente u 3 kategorije. Program stipendiranja je povećan za preko 300 % u odnosu na 2017. godnu. U ovoj kategoriji je povećan broj korisnika stipendija sa 10 na 30, te je povećan iznos stipendije sa 400,00 na 500,00 kuna mjesečno. Osigurani iznos sredstava u Proračunu za 2018. godinu je 180.000,00 kuna.

 

 

Komentari su zatvoreni.

Skip to content