Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Socijalna skrb

Programi socijalne skrbi Grada Metkovića

Programom se osiguravaju i ostvaruju mjere i aktivnosti namjenjene socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo, kroz prevenciju, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama. Državnim mjerama socijalne skrbi, obuhvaćen je velik broj korisnika, odnosno socijalno ugroženih. Grad Metković je svojim proračunom osigurao sredstva za zakonom utvrđena prava, ali i sredstva za ostvarivanje drugih vrsta pomoći. Cilj programa je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području Grada Metkovića te realizaciju istih kroz programe i aktivnosti iz područja socijalne skrbi.

Program obuhvaća mjere i aktivnosti iz područja socijalne skrbi kroz ostvarivanje programa ustanova, udruga i dr. koji teže poboljšanju kakvoće života općenito ili proširuju oblike i vrste odgovora na pozive ugroženih, marginaliziranih i osjetljivih dijelova stanovništva, na čije potrebe objektivno ne mogu odgovoriti samo obitelji i institucije. Grad sufinancira rad udruga iz socijalne, zdravstvene, humanitarne djelatnosti i udruge hrvatskih branitelja.

U okviru programa se provode mjere i aktivnosti socijalne skrbi s ciljem sprječavanja i ublažavanja posljedica stambene, socijalne i zdravstvene ugroženosti osoba s minimalnim ili nedostatnim primanjima i skromnim državnim potporama koje dobivaju za sebe i obitelj. Nadalje, mjerama se nastoji unaprijediti kvaliteta života starijih osoba, invalida i osoba s posebnim potrebama, zaštita i očuvanje njihova zdravlja te se daju potpore udrugama iz djelatnosti socijalne skrbi. U provedbi tih aktivnosti i intervencija nastavlja se suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Metković, Dubrovačko-neretvanskom županijom i udrugama.

Dodatne informacije;

ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

(kat 2, prva vrata na desno)
1. Mojimir Vladimir, dipl. iur.
T; 020 681 395, E; drustvene-djelatnosti@metkovic.hr

Komentari su zatvoreni.

Skip to content