Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Sport

Program javnih potreba u sportu

Ovaj program uključuje aktivnosti, poslove i djelatnosti od značaja za Grad, poticanjem i promicanjem sporta, provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanjem ustanova u sportu, sportskih udruga i sportske zajednice. Cilj je usmjeravanje razvoja sporta u Metkoviću kroz zadovoljavanje javnih potreba u sportu poticanjem i promicanjem sporta, očuvanjem postojeće kvalitete sporta i stručnih osoba. A ciljevi se realiziraju ulaganjem u razvoj sportskih aktivnosti djece i mladeži te izgradnjom i investicijskim održavanjem sportskih objekata. Grad Metković sufinancira rad Športske zajednice grada Metkovića u kojoj djeluju razni sportski klubovi, te rad Ustanove za kulturu i sport. Raspored i utrošak sredstava temelji se na prijedlogu programa ŠZGM koja se prijavljuje na Natječaj kroz program javnih potreba u sportu te analize programa i procjene odnosno vrednovanja programskih aktivnosti.

 

Temeljem Zakona o športu, donesenog 2006.godine, Županijske i lokalne zajednice pristupile su osnivanju Športskih zajednica kao krovnih udruga za pravne osobe iz sustava športa. U studenom 2006. godine osnovana je udruga – Športska zajednica grada Metkovića – na inicijativu Boćarskog kluba Metković, ONK Metković i Ustanove športski objekti Metković. Razlog osnivanja ove udruge je da ista predlaže Programe javnih potreba u športu, a koje onda donosi Grad Metković, odnosno Gradsko vijeće zajedno s godišnjim proračunom. Na Osnivačkoj skupštini bilo je 15 predstavnika sportskih klubova/udruga iz svih vrsta sportskih grana u našem gradu. Za predsjednika ŠZGM izabran je g. Nikola Kaleb Benks, a za tajnika g. Mladen Jakić.

Osnova rada Športske zajednice je da temeljem godišnjih programa i prijedloga sportskih udruga/klubova, sastavlja jedinstveni prijedlog proračuna te isti dostavlja gradu na usvajanje. Isto tako, zadaci Športske zajednice su participiranje u sredstvima Županijske športske zajednice, Hrvatskog olimpijskog odbora i svim subjektima koji izdvajaju sredstva za šport i športske manifestacije.

Od osnutka do danas, Statut Zajednice prilagođavao se svim zakonskim izmjenama i dopunama. Zajednica je interno donijela niz Pravilnika za bolji i kvalitetniji rad Zajednice i udruga/klubova, primljeno je u članstvo niz novoosnovanih udruga iz različitih sportskih grana tako da danas Zajednicu čini 30 udruga. Od ukupnog broja većina je stekla status stalnih članova dok je nekolicina pridruženih članova, tj. onih koji bi u svom uspješnom dvogodišnjem radu trebali steći stalni status. Dio udruga/klubova, koji i nisu članovi ove zajednice, potpomaže se u organizaciji manifestacija koje pridonose i športu i ugledu Grada Metkovića.

Svake godine, po Javnom pozivu grada Metkovića, za dostavu prijedloga potreba u sportu, ova Zajednica također raspisuje poziv svim udrugama za dostavu prijedloga svojih potreba. Unutar zajednice djeluju dva Povjerenstva koja razmatraju sve pristigle prijedloge, donosi odluku kako o pojedinačnim tako i sveukupnom prijedlogu proračuna koji se upućuje Gradu, odnosno Gradskom vijeću na donošenje.
Po dostavljenoj odluci Gradskog vijeća, Zajednica sklapa pojedinačne ugovore sa svakom udrugom/klubom i kroz kalendarsku godinu, po potrebama, uz gradske službe, obavlja prijenos sredstava.

Uz navedeno, športska zajednica obavještava i pomaže udrugama/klubovima u svim promjenama koje dolaze Izmjenama ili Dopunama zakonskih akata te pomaže u nastojanju ostvarivanja financijskih sredstava od strane Hrvatskog olimpijskog odbora i sredstava Dubrovačko-neretvanske županije.

Ova športska zajednica u suradnji sa Ustanovom za kulturu i sport, uređuje pitanje termina za treniranje i odigravanje sportskih događaja na svim sportskim terenima u gradu Metkoviću.

Ova zajednica je i nositelj organizacije – Olimpijada dječjih vrtića.

Zajednica je član Zajednice športova Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

Športska zajednica grada Metkovića 2018. – odobrena sredstva

2017. – Ukupni prijenos sredstava grada u Športsku zajednicu Grada Metkovića ( ŠZGM )

 

Više informacija;

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA
HR-20350 METKOVIĆ, Športska 1

tel/fax: 020 687 153, mail: szgmtk@gmail.com
IBAN: 9224840081106820588
OIB: 63086840254

predsjednik: Ante Zovko
tajnik: Mladen Jakić

 

Ustanova za kulturu i sport u ovom trenutku upravlja sa 31.000,00 m2 športskih površina i pripadajućih objekata, koji se razlikuju po potrebama samih objekata kao i potrebama korisnika. Neki od objekata i prostora su po tehnologiji i održavanju jednostavniji (pomoćni prostori, uredski prostori), a neki složeniji (dvoranski prostori, travnata igrališta, teniski tereni). Objekati pod upravljanjem i brigom Ustanove su sljedeći:

1. Gradska športska dvorana
2. Boćarski dom
3. Teniski tereni
4. Nogometni stadion NK Neretva sa pripadajućim objektom i pomoćnim igralištem
5. Nogometni stadion NK Metković sa pripadajućim objektom i pomoćnim igralištem
6. Športski centar sv. Frane – Klada 1
7. Športsko igralište kod Repešinih kuća – Klada 2
8. Športsko igralište Prevlaka – Petra Krešimira IV
9. Športsko igralište Dubravica – prigradsko naselje Dubravica
10. Športsko igralište Glušci – prigradsko naselje Glušci
11. Športsko igralište Orašina – Orašina
12. Športsko igralište Duvrat – Jerkovac – Jerkovac
13. Športsko igralište Glibuša – Put Vida,
14. Športsko igralište Vid – prigradsko naselje Vid
15. Športsko igralište Prud – prigradsko naselje Prud
16. Dječje igralište Centar – A.Starčevića (kod starog dječjeg vrtića)
17. Dječje igralište Klada 2 – kod Repešinih kuća
18. Dječje igralište Vid – kod crkve
19. Dječje igralište Prud – iza Osnovne škole Prud

Više informacija na;

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ
Ante Zovko, Zamjenik ravnatelja Ustanove za kulturu i sport
T; 020 690 190 E; antezovko83@gmail.com

Komentari su zatvoreni.

Skip to content