Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Športska zajednica grada Metkovića

 

Temeljem Zakona o športu, donesenog 2006.godine, Županijske i lokalne zajednice pristupile su osnivanju Športskih zajednica kao krovnih udruga za pravne osobe iz sustava športa. U studenom 2006. godine osnovana je udruga – Športska zajednica grada Metkovića – na inicijativu Boćarskog kluba Metković, ONK Metković i Ustanove športski objekti Metković. Razlog osnivanja ove udruge je da ista predlaže Programe javnih potreba u športu, a koje onda donosi Grad Metković, odnosno Gradsko vijeće zajedno s godišnjim proračunom. Na Osnivačkoj skupštini bilo je 15 predstavnika sportskih klubova/udruga iz svih vrsta sportskih grana u našem gradu. Za predsjednika ŠZGM izabran je g. Nikola Kaleb Benks, a za tajnika g. Mladen Jakić.

Osnova rada Športske zajednice je da temeljem godišnjih programa i prijedloga sportskih udruga/klubova, sastavlja jedinstveni prijedlog proračuna te isti dostavlja gradu na usvajanje. Isto tako, zadaci Športske zajednice su participiranje u sredstvima Županijske športske zajednice, Hrvatskog olimpijskog odbora i svim subjektima koji izdvajaju sredstva za šport i športske manifestacije.

Od osnutka do danas, Statut Zajednice prilagođavao se svim zakonskim izmjenama i dopunama. Zajednica je interno donijela niz Pravilnika za bolji i kvalitetniji rad Zajednice i udruga/klubova, primljeno je u članstvo niz novoosnovanih udruga iz različitih sportskih grana tako da danas Zajednicu čini 30 udruga. Od ukupnog broja većina je stekla status stalnih članova dok je nekolicina pridruženih članova, tj. onih koji bi u svom uspješnom dvogodišnjem radu trebali steći stalni status. Dio udruga/klubova, koji i nisu članovi ove zajednice, potpomaže se u organizaciji manifestacija koje pridonose i športu i ugledu Grada Metkovića.

Svake godine, po Javnom pozivu grada Metkovića, za dostavu prijedloga potreba u sportu, ova Zajednica također raspisuje poziv svim udrugama za dostavu prijedloga svojih potreba. Unutar zajednice djeluju dva Povjerenstva koja razmatraju sve pristigle prijedloge, donosi odluku kako o pojedinačnim tako i sveukupnom prijedlogu proračuna koji se upućuje Gradu, odnosno Gradskom vijeću na donošenje.
Po dostavljenoj odluci Gradskog vijeća, Zajednica sklapa pojedinačne ugovore sa svakom udrugom/klubom i kroz kalendarsku godinu, po potrebama, uz gradske službe, obavlja prijenos sredstava.

Uz navedeno, športska zajednica obavještava i pomaže udrugama/klubovima u svim promjenama koje dolaze Izmjenama ili Dopunama zakonskih akata te pomaže u nastojanju ostvarivanja financijskih sredstava od strane Hrvatskog olimpijskog odbora i sredstava Dubrovačko-neretvanske županije.

Ova športska zajednica u suradnji sa Ustanovom za kulturu i sport, uređuje pitanje termina za treniranje i odigravanje sportskih događaja na svim sportskim terenima u gradu Metkoviću.

Ova zajednica je i nositelj organizacije – Olimpijada dječjih vrtića.

Zajednica je član Zajednice športova Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

Više informacija;

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA
HR-20350 METKOVIĆ, Športska 1

tel/fax: 020 687 153

mail: szgmtk@gmail.com
IBAN: 9224840081106820588
OIB: 63086840254

predsjednik: Ante Zovko
tajnik: Mladen Jakić

Komentari su zatvoreni.

Skip to content