Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

O projektu ‘Učimo gospodariti otpadom!’

Grad Metković  je 17. veljače 2018. godine prijavio projekt „Učimo gospodariti otpadom!“ unutar poziva „Provedba Programa izobrazno-informavnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sunositelj projektnih aktivnosti  je Općina Kula Norinska.

Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno predmetnom Programu. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao tijelo nadležno za donošenje Odluke o financiranju,  poslalo je obavijest Gradu Metkoviću da je suglasno s prijedlogom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odobrenju Gradu Metkoviću za predmetni projektni prijedlog u iznosu bespovratnih sredstava od 386.116,21 HRK (85%). Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti iznosi 454.254,39 HRK.

U sklopu projekta će se financirati aktivnosti izrade letaka, brošura, plakata i slikovnica na temu održivog gospodarenja otpadom da bi se podigla razina svijesti javnosti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odgovornog postupanja i ponovne uporabe istog, uspostaviti će se mrežna stranica na temu istog, održati javne i edukacijske tribine, obilježiti datumi vezani za zaštitu okoliša, emitirati radijske emisije o provedbi projektnih aktivnosti, organizirati radionice za djecu i natjecanja u školama na temu izrade kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada, te edukativne radionice o važnosti kompostiranja i odgovornog postupanja s otpadom. Djeca će biti nagrađena prigodnim poklonima, majicama i didaktičkim igračkama, a aktivnosti će se provoditi tijekom 12 mjeseci.

Lara Šiljeg, voditelj projekta “Učimo gospodariti otpadom!”
Kontakt e-mail: lara.siljeg@metkovic.hr

Komentari su zatvoreni.

Skip to content