Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Obavijest građanima o postupanju dimnjačarske službe u svrhu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i ložišta

22. veljače 2019.

Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanje zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Dimnjačarska služba je komunalna djelatnost koja se mora obavljati redovito i trajno prema pravilima struke te Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom zaštite od požara.

Zakonom o zaštiti od požara (˝NN˝ broj: 92/10) propisane su obaveze vlasnika odnosno korisnika dimovodne instalacije u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka, ložišta (postrojenja) ventilacijskih, plinskih i ostalih instalacija.

Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama ovlaštenog dimnjačara održavati u ispravnom stanju dimovodna postrojenja koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

Korisnici dimovodnih instalacija (ventilacija) dužni su omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata te ne smiju spriječavati pristup dimnjačaru do mjesta kontrole i čišćenja dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Za onemogućavanje obavljanja dimnjačarskih poslova propisane su kaznene odredbe prema Odluci o dimnjačarskoj službi Grada Metkovića  ( „Neretvanski glasnik“ 1/05 ):

Kaznom od 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 24. stavak 1. točka 5. Odluke o dimnjačarskoj službi Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ 1/05) tj. ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta dimovodnih objekata.

Ovlaštena osoba – dimnjačar: Miljenko Fišter 097/681-3368

 

GRAD METKOVIĆ

Zadnja izmjena: 22. veljače 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content