Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

U tijeku su radionice izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu projekta „Učimo gospodariti otpadom!“

2. travnja 2019.

27. 3. 2019. Održana je 4.-ta radionica u OŠ don Mihovila Pavlinovića iz programa kompostiranja koju provodi Udruga za prirodu okoliš za Grad Metković unutar provedbe projekta „Učimo gospodariti otpadom!“ koji se financira iz Kohezijskog fonda.
Radionica pod nazivom „Kompostiraj i ti“ imala je za cilj da učenici osmisle aktivnosti kojima će prenijeti znanje svojim vršnjacima u školi ili lokalnoj zajednici te ih potaknuti na kompostitanje.
Učenici su kroz rad u grupama osmislili na koji način i kome će prenijeti znanje o kompostiranju. Dobili su zadatak da do idućeg susreta pripreme sve materijale i tekst koje će koristiti u edukaciji. Slijedeća radionica za učenike u OŠ don Mihovila Pavlinovića je dogovorena 10.04.2019. koja će uključivati kreativne radionice stvaranja novih vrijednosti od reciklabilnog materijala i sadnju bilja u školski vrt prilikom čega će se koristiti zemlja sa školskog kompostišta.

Gimnazija Metković
S gimnazijalcima je održana 27.3.2019. također 4.-ta radionica iz programa kompostiranja pod nazivom „Kompostiraj i ti“ koja je imala za cilj osmišljavanje aktivnosti učenika kojima će prenijeti znanje svojim vršnjacima te ih potaknuti na kompostiranje.
Kroz rad u grupama osmislili su način i kome će prenijeti znanje o kompostiranju
Jedna grupa odlučila se na izradu eko-kutka u kojem će učenici škole moći dobiti više informacija o tome gdje mogu odložiti biootpad, gdje se nalazi školsko kompostište i što sve u njega mogu bacati.
Druga grupa odlučila je osmisliti predavanje o kompostiranju kojim bi informirala učenike svoje, a i susjednih škola o postojanju kompostišta, njegovim dobrobitima i potaknuli ih na odvajanje biootpada.
Također su se uredili spremnici za sakupljanje biootpada koje će dobiti svaki razred u kojem se održi predavanje.

Najava idućih radionica:
Na idućoj radionici 10.4.2019. učenici Gimnazije Metković predstavit će što su pripremili vezano za eko-kutak i prezentaciju predavanja, te dogovoriti termine održavanja predavanja po školama.
Na radionici 17.4. obilježit će se Dan planeta Zemlje uređujući prostor oko kompostišta te organizirati edukativno natjecanje uz prikladne poklone.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Grada Metkovića.

Zadnja izmjena: 2. travnja 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content