Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

28. kolovoza 2019.

Grad Metković partner je na projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“. Projekt uključuje 9 infrastrukturalnih zahvata, a grad Metković nadležan je za uređenje izložbenog prostora „Prve prostorije“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću.

Nositelj i korisnik bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a kao partneri na projektu uz grad Metković sudjeluju i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode – Dubrovačko-neretvanske županije i grad Ploče, a za koordinaciju partnera i prijavu zadužena je Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA. Kao suradnici na projektu sudjeluju i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Turistička zajednica grada Ploče, Turistička zajednica Grada Metkovića i Hrvatsko planinarsko društvo Grabovica.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., a financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn, prihvatljivi troškovi su 14.048.072,02 kn od čega 10.536.054,01 kn iznosi potpora EU. Partneri sufinanciraju projekt u iznosu 3.512.018,01 kuna, a trajanje je predviđeno od 1. ožujka 2016. do 1. studenog 2020. godine.

Opći cilj:

 • Održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični ciljevi:

 1. Revitalizacija, uređenje i stvaranje novih posjetiteljsko-edukativnih sadržaja u svrhu valorizacije prirodne baštine doline Neretve kroz turističku ponudu i održivi turizam
 2. Podizanje obrazovnog kapaciteta ciljnih skupina dionika o važnosti očuvanja i učinkovitog upravljanja zaštićenim dijelova prirodne i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve
 3. Podizanje razine javne svijesti kroz promotivne aktivnosti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve

Infrastrukturalni zahvati:

 1. Uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve i planinarskog doma – rekonstrukcija škole u Baćini
 2. Uređenje izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju” Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću
 3. Uređenje edu-eko kompleksa i izgradnja vjetro-orgulja na brdu Trovro u Rogotinu
 4. Postavljanje i uređenje promatračnice za bioraznolikost s edukativnim sadržajem na Baćanskim jezerima
 5. Uređenje poučno-tematskih staza na Baćanskim jezerima namijenjenih pješacima – postavljanje informativnih ploča edukativnog karaktera
 6. Revitalizacija i uređenje poučnih staza i šetnica namijenjenih pješacima na području značajnog krajobraza Predolac-Šibenica
 7. Uređenje edu-eko vrta u sklopu osnovne škole fra. Ante Gnječa u Staševici
 8. Uređenje eko dječjeg igrališta edukativnog sadržaja na temu zaštićenih dijelova prirode u Otrić Seocima
 9. Nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite na području Predolac-Šibenica i brdu Babina Gomila

Rezultati projekta:

 1. Kreirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve
 2. Kreirana 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve
 3. Izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za projektno područje
 4. Definirane mjere za praćenje posjetitelja projektnih područja
 5. Kreiran novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve
 6. Kreirana i provedena 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve
 7. Kreirano novih 10 tipova promotivnih materijala u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata
 8. Oformljen projektni tim
 9. Održano ukupno 7 partnerskih sastanaka
 10. Provedeno ukupno 170 terenskih koordinacija predstavnika u svrhu osiguravanja kvalitetne provedbe svih projektnih aktivnosti
 11. Provedena revizija projekta

Kontakt osoba:

Lara Šiljeg
siljeg.lara@gmail.com
099 46 46 478

Više o informacija o strukutnim fondova potražite na www.strukturnifondovi.hr

Zadnja izmjena: 28. kolovoza 2019.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content