Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve na projektu CO-EVOLVE

20. prosinca 2019.

Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve izrađene su sklopu projekta CO-EVOLVE koji se provodio od 2016. do 2019. godine kroz program Interreg MED. Europski projekt punog naziva „Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma“ okupio je partnere iz Grčke, Italije, Španjolske, Francuske i Hrvatske. Uz Regionalnu razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, hrvatski partner na projektu bila je i Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Kroz projekt su identificirana i valorizirana 203 sela i zaseoka u sedam gradova i općina doline Neretve od kojih je nešto manje od polovice napušteno ili tek privremeno naseljeno. Zahvaljujući navedenom projektu omogućit će se njihova revitalizacija i očuvanje autohtone ruralne baštine, te su sukladno tome izrađene „Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve“ . Smjernice je izradila tvrtka APE d.o.o, a one imaju za cilj poslužiti kao plansko-urbanistička i konzervatorska podloga za konkretni i planski održivi razvoj turizma s naglaskom na održivi razvoj ruralnih područja. U izradi Smjernica sudjelovao je i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije kao stručna koordinacijska institucija.
Kao pilot područje za provedbu aktivnosti projekta CO-EVOLVE u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odabran je prostor doline rijeke Neretve. Radi se o prostoru kojim dominira rijeka Neretva sa svojom širokom deltom. Prostor je to gdje se preklapaju prirodni močvarni i meliorirani poljoprivredni krajolici, brdski predjeli, ruralni krajolici i urbanizirani potezi. Sve navedeno dio je prepoznatljivog prostornog mozaika koji ima obilježja kulturnog krajolika. U takvom prepoznatljivom krajoliku nalazimo brojno naslijeđe u obliku malih sela i zaseoka koje je važno za formiranje lokalnog identiteta, a već je duže vremena ugroženo promjenom načina života, propadanjem ili neprikladnom novom izgradnjom.
Jedno od temeljnih polazišta u ostvarivanju ciljeva suvremene zaštite jest uključivanje i integracija kulturno-povijesnoga naslijeđa u suvremeni život što se smatra najboljim oblikom njegove zaštite. Ona se u brojnim slučajevima ostvaruje metodama urbanističkog i prostornog planiranja. U slučaju ruralnih naselja doline Neretve uglavnom se ne radi o formalno zaštićenim kulturnim dobrima nacionalnog značaja te je jedina mogućnost zaštite njihovih graditeljskih struktura kroz odredbe prostornih planova. Stoga je cilj projekta bio stvoriti Smjernice za cjelovitu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma u dolini Neretve koje bi uključivale planske i arhitektonske smjernice za izgradnju u tradicionalnim ruralnim naseljima doline rijeke Neretve.
Razvijene su smjernice za revitalizaciju ruralnih naselja koje uključuju konkretne smjernice za pojedine prostorne planove gradova i općina doline Neretve, a odnose se na preporuke za planiranje i plansku zaštitu ruralnih naselja. Ovisno o provedenoj valorizaciji tradicijskih naselja, za svako od 203 naselja propisane su i planske smjernice koje se mogu direktno ugraditi u prostorne planove. Grad Metković je ove smjernice za zaštitu ruralnih naselja na svojem području ugradio u III. izmjene i dopune svojeg prostornog plana.
Arhitektonske smjernice za oblikovanje građevina u povijesnim ruralnim krajolicima pripremljene su kao popularni priručnik namijenjen lokalnom stanovništvu. U brošuri su navedeni osnovni elementi povijesnog i prostornog konteksta ruralnih naselja doline Neretve. Jednostavnim jezikom i brojnim ilustracijama pojašnjene su vrijednosti i osnovni elementi tradicijske arhitekture ruralnih naselja doline Neretve. Ukazano je na najčešće oblikovne greške koje nalazimo u prostoru te su dane smjernice za obnovu tradicijske arhitekture kao i smjernice za novu gradnju prema načelima tradicijske gradnje. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse, a ukazano je i na neke uspješne primjere suvremene arhitekture koji koriste suvremenu arhitektonsku interpretaciju karakterističnih obilježja tradicijskog graditeljstva te se suvremenim oblikovnim jezikom skladno uklapaju u kontekst povijesnog ruralnog krajolika. Publikacija je namijenjena široj publici s ciljem trajne edukacije i podizanja svijesti o vrijednostima lokalnog kulturnog naslijeđa i potrebi njegove primjerene obnove. Jer znanje i svijest o vrijednostima lokalnog naslijeđa najučinkovitiji je mehanizam zaštite kulturnog naslijeđa, a time i lokalnog identiteta.

Smjernice_A_PREPOZNAVANJE_w

Smjernice_B_SMJERNICE_ZASTITA_w

Smjernice_C_SMJERNICE_TURIZAM_w

05_Neretva_Ruralni_Krajolici_P2_SNIMAK_VIDONJE Final (2)

revitalizacija-ruralnih-naselja-doline-neretve_web

 

Zadnja izmjena: 20. siječnja 2020.

Komentari su zatvoreni.