Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

GRADU METKOVIĆU ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA OD 9.000.047,12 KUNA ZA IZGRADNJU SORTIRNICE

18. srpnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 22.svibnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i /ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Grad Metković je među prvima u Hrvatskoj prijavio projekt „Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“, te mu je 10.srpnja Odlukom o financiranju isti i odobren.
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 10.987.324,41 HRK,  s maksimalnim bespovratnim iznosom od 9.000.047,12 HRK, odnosno stopom sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda koja iznosi 81,91%. Svrha projekta je izgradnja sortirnice u Gradu Metkoviću kako bi se osigurala infrastruktura potrebna za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i time povećala kvaliteta i vrijednost sirovina (papira, plastike, stakla i metala). Podloga za uspjeh ovog infrastrukturnog projekta izgradnje postrojenja sortirnice je bila kvalitetna izrada projektne dokumentacije i studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi što će u konačnici doprinijeti ekonomskoj, okolišnoj i institucionalnoj održivosti.

Grad Metković i dalje nastavlja s poticanjem aktivnosti u području gospodarenja otpadom, podizanjem razine informiranosti i javne zainteresiranosti s najvažnijim ciljem-boljom kvalitetom života građana Metkovića.

Projekt “Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“ KK.06.3.1.12.0004 je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Zadnja izmjena: 13. listopada 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content