Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Održana završna konferencija projekta Energetska obnova zgrade Sportska dvorana u Metkoviću na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 2, Metković

30. listopada 2020.

Dana 29. listopada 2020. godine, održana je završna konferencija projekta Energetska obnova zgrade

Sportska dvorana u Metkoviću na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 2, Metković.

Nakon uvodnoga pozdravnoga govora gradonačelnika Dalibora Milana, administrativni dio projekta je

predstavila Nikolina Talajić, voditeljica projekta i viša stručna suradnica za EU fondove u Gradu

Metkoviću.

Vrijednost radova iznosila je 9.211.262,08kn od čega Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

sufinancira projekt sa iznosom od 2.875.956,77kn (31,22%), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova

Europske unije u iznosu od 4.392.713,16kn (47,69%), a preostali iznos investicije od 1.942.592,15 kn

(21,09%) sufinancira Grad Metković iz vlastitih sredstava.

Završetak provedbe projekta je 27 mjeseci od potpisa Ugovora, odnosno do 1. prosinca 2020. godine.

Od radova na sportskoj dvorani najznačajnije je spomenuti ugradnju solarnih kolektora za grijanje vode i

podršku grijanju, ugradnju uređaja za hlađenje, poboljšanje sustava za grijanje, ugradnju nove ekološka

led rasvjeta, ugradnja sendvič panela i prilagodba pristupa dvorani osobama sa invaliditetom.

Izuzev prethodno navedenih radova Europska unija je sufinancirala projektnu dokumentaciju, energetski

pregled nakon dovršetka radova i mjere vidljivosti.

Rezultati koji su se ostvarili provedbom ovoga projekta su:

  • Energetska obnova vanjskih zidova i krovišta dvorane,
  • Ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode,
  • ušteda toplinske energije za grijanje od 89,07%. 

Nakon svih provedenih radova i energetskog pregleda dvorane sportska dvorana je sada zgrada

gotovo nulte energije – nZEB.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

GRAD METKOVIĆ 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Metkovića.“

 

 

Brosura_Dvorana

 

Zadnja izmjena: 30. listopada 2020.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content