Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

Rekonstrukcija odlagališta otpada Dubravica-IV FAZA-izgradnja objekta za prihvat odvojeno prikupljenih komponenti komunalnog otpada sa svom potrebnom infrastrukturom- uvođenje izvođača u posao

27. kolovoza 2021.

Temeljem ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova „Rekonstrukcija odlagališta otpada Dubravica-IV FAZA“,  KLASA: 361-02/21-01/01, URBROJ: 2148/01-02-21-23 od 11.06.2021. godine, uvođenje Izvođača (Zajednica gospodarskih subjekata: CAPITAL ENGINEERING d.o.o. i VODOPRIVREDA VRGORAC d.o.o.) je održano u petak 27.kolovoza 2021. u prostorijama Naručitelja, Grada Metkovića, na adresi Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Prvoj koordinaciji su nazočili predstavnici Grada Metkovića, predstavnici Zajednice gospodarskih subjekata, predstavnik Tehničke pomoći za provedbu projekta Civil Engineering Consultancy d.o.o., predstavnici stručnog nadzora nad izvođenjem radova SEDRA CONSULTING d.o.o. i predstavnik Čistoća Metković d.o.o.

S danom 27.8.2021.godine, smatra se da je Naručitelj predao Izvođaču gradilište, na kojem može nesmetano započeti s izvođenjem radova, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom, te se dan uvođenja Izvođača u posao smatra datumom početka izvođenja radova te počinje teći rok za konačni završetak građevine od 12 mjeseci.

 

Projekt “Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“ KK.06.3.1.12.0004 je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

“Početak rekonstrukcije odlagališta otpada Dubravica-IV FAZA-izgradnja objekta za prihvat odvojeno prikupljenih komponenti komunalnog otpada sa svom potrebnom infrastrukturom”

 

“Prvi koordinacijski sastanak-uvođenje Izvođača u posao”

Zadnja izmjena: 15. listopada 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content