Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

15. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu
višeg stručnog suradnika – koordinatora
za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“

KLASA: 112-03/21-01/63
URBROJ: 2148/01-01-21-22
Metković, 15. rujna 2021. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika – koordinatora za promidžbu i vidljivost projekta „d-Rural“ u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 15. rujna 2021. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. Marica Kešina, Kneza Branimira 22/2, 20350 Metković
2. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
3. Frano Bokan, Bijeli Vir 6, 20353 Mlinište
4. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković
5. Srećko Marić, Petra Krešimira IV 158, 20350 Metković
6. Niko Bojbaša, Mobine 62, 20350 Metković

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Galerije Ustanove za kulturu i sport Metković, u Metkoviću, Stjepana Radića 1, dana 22. rujna 2021. godine (srijeda) u 10.00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 10.05 sati, bez obzira na razloge.
Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja i obavijest o usmenom testiranju za kandidate koji ostvare najmanje 50% bodova, objaviti će se isti dan na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.grad-metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Zadnja izmjena: 17. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content