Dobrodošli na službenu stranicu Grada Metkovića!

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

24. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu

višeg stručnog suradnika- voditelja/ koordinatora

digitalne platforme projekta „d-Rural“

KLASA: 112-03/21-01/62

URBROJ: 2148/01-01-21-21

Metković, 23. rujna 2021. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

za prijam u službu višeg stručnog suradnika – voditelja/ koordinatora digitalne platforme projekta „d-Rural“u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića na određeno vrijeme, temeljem oglasa objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 02. rujna 2021. godine, na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr) i na oglasnoj ploči Grada Metkovića.

Povjerenstvo utvrđuje sljedeće:

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održana je dana 22. rujna 2021. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Ustanove za kulturu i sport Metković (galerija GKS-a) u Metkoviću, Stjepana Radića 1, I. Kat.

II. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 22. rujna 2021. godine.

III. Podaci o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči sukladno Zakonu, kao i način obavljanja prethodne provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata uključivala je pisano testiranje iz područja Statuta Grada Metkovića, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, te materijala vezanih za projekt „d-Rural“ sa web stranica: https://www.obzor2020.hr/userfiles/obzor2020/pdfs/Smjernice_O2020_projekti_final.pdf, https://www.obzor2020.hr/obzor2020/sto-je-obzor-2020, https://drural.eu/, https://drural.eu/project/ .

V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su sljedeći kandidati:

 1. Niko Bojbaša, Mobine 62, 20350 Metković
 2. Marica Kešina, Kneza Branimira 22/2, 20350 Metković
 3. Frano Bokan, Bijeli Vir 6, 20353 Mlinište
 4. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
 5. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković
 6. Tonka Rodin, Ul. Andrije Kačića Miošića 47, 20350 Metković
 7. Dalibor Medak, Neretvanska 9, 20356 Klek

VI. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata odazvali su se sljedeći kandidati:

 1. Niko Bojbaša, Mobine 62, 20350 Metković
 2. Mirko Kadijević, Kneza Domagoja 2/2, 20350 Metković
 3. Veronika Gujinović, Industrijska 8/1, 20350 Metković

VII. Na pisanom testiranju kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

 1. Niko Bojbaša                       8,75 b
 2. Mirko Kadijević                 7,50 b
 3. Veronika Gujinović          7,125 b

VIII. Kandidati koji su ispunili uvjet od najmanje 50% ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  pozvani su na usmeno testiranje (intervju) u zgradu gradske uprave Grada Metkovića (soba za sastanke u prizemlju), Stjepana Radića 1, 20350 Metković, dana 23. rujna 2021. godine (četvrtak) u 10,00 sati. Podaci o održavanju usmenog testiranja (intervjua) kandidata objavljeni su na web stranici Grada Metkovića (www.grad-metkovic.hr)  i oglasnoj ploči Grada Metkovića, sukladno Zakonu.

IX. Na usmeno testiranje (intervju) su pozvani kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova:

 1. Niko Bojbaša
 2. Mirko Kadijević
 3. Veronika Gujinović

X. Na usmenom testiranju (intervjuu) su dodijeljeni sljedeći bodovi:

 1. Niko Bojbaša                         9,00 b                         
 2. Mirko Kadijević                    9,00 b
 3. Veronika Gujinović             9,00 b

 

Povjerenstvo utvrđuje

                                            

RANG-LISTU KANIDATA

PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA

 

 1. Niko Bojbaša                                             17,75 b           
 2. Mirko Kadijević                                         16,50 b
 3. Veronika Gujinović                                16,125 b

 

 

            POVJERENSTVO

 

Predsjednik

Sanda Tomić, dipl. iur.v.r

Članovi

Lara Šiljeg, dipl. ing.v.r

Danka Jurković, mag. iur.v.r

Zadnja izmjena: 24. rujna 2021.

Komentari su zatvoreni.

Skip to content